Kløverhuset – sidste omgang - med en Business Case!

  - af Svend-Erik Hermansen, medlem af Ældreudvalget

Hvorfor skulle Kløverhuset ikke med i demensindsatsen?
Dette spørgsmål stillede Socialdemokraterne tilbage i februar 2013.
Her viste det sig nemlig, at det borgerlige flertal (senere suppleret af SF) i al stilhed undervejs havde planlagt en overtagelse af Kløverhuset fra helt anden side….
Realisering af helhedsplanen for det Socialpsykiatrien – sidste etape i fremtidens bomiljøer
– det var navnet på sagen den gang.
Vestervænget – det tidligere amtsplejehjem – blev besluttet nedlagt.
En række borgere herfra skulle så være i Kløverhuset - og Socialpsykiatrien skulle overtage Kløverhuset, når det nye plejecenter Birkehøj står færdigt i maj næste år.
Det er også på den baggrund besluttet, at en del af de 19 boliger i Kløverhuset tilbydes borgere fra andre kommuner end Høje-Taastrup!
Til byrådsmødet i oktober 2013 blev vi så præsenteret for et helt nyt og uigendriveligt (!) argument i form af en såkaldt Business Case, som påviste, at kommunekassen ville tjene 1.626 mill. Kr. årligt ud i al fremtid ved at nedlægge Kløverhuset.
Læs hele casen her.
Så fik vi altså endnu en sandhed på bordet: Det drejer sig om rene økonomiske holdninger fra Konservative, Radikale, SF, Venstre og Dansk Folkeparti, der skal styre demensindsatsen i denne kommune!

Kløverhuset giver lige nu gode vilkår for demente borgere – og det er ganske forfærdeligt for nuværende og kommende brugere, når der sker ændringer her.
Det ville i stedet have været fornuftigt med en mindre udvidelse af Kløverhuset på et tidspunkt.
Jeg er enig med Seniorrådet, som advarede mod nedlæggelse af Kløverhuset.
Det er vigtigt med ro for demente borgere og en flytning vil medvirke til svækkelse.
På såvel kort som ikke mindst længere sigt er det dårligt med en nedlæggelse.
Pårørenderådet ved Kløverhuset fremhævede, at huset er bygget sådan, at det rummer hjemlige forhold samt gode muligheder for at komme ud i naturen på egen hånd.
Det har betydning for livskvaliteten – og det fremhæves, at disse muligheder ikke er til stede ved et større plejecenter, som det kommende Birkehøj Plejecenter.

Det var ikke forbavsende, at det borgerlige flertal ikke ønskede Kløverhuset inddraget i demensindsatsen i fremtiden, men det går jo desværre ud over særligt sårbare borgere; dette faktum hører slet ikke med i deres ”regnskab”.
På denne måneds byrådsmøde forsøgte vi en sidste gang, at redde Kløverhusets forbliven som kommunens eneste egentlige demensplejecenter med dette forslag:
At Kløverhuset forbliver som demensplejecenter. Det blev desværre nedstemt af Konservative, SF, Venstre, Radikale og Dansk Folkeparti.
Det er noget af det værste, jeg har set i byrådsarbejdet i denne periode – og det er som nævnt ganske forfærdeligt for indsatsen overfor demente borgere i denne kommune ud i al fremtid.

Læs hele historien om Kløverhusets seneste år på www.svend-erik.nu/402.html