Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Kløverhuset – sidste omgang?

  - af Svend-Erik Hermansen, medlem af Ældreudvalget

Hvorfor skal Kløverhuset ikke med i demensindsatsen?
Dette spørgsmål stillede Socialdemokraterne tilbage i februar 2013.
Her viste det sig nemlig, at det borgerlige flertal (senere suppleret af SF) i al stilhed undervejs havde planlagt en overtagelse af Kløverhuset fra helt anden side….

Realisering af helhedsplanen for det Socialpsykiatrien – sidste etape i fremtidens bomiljøer – det var navnet på sagen.
Vestervænget – det tidligere amtsplejehjem – med 30 tilbageværende borgere blev besluttet nedlagt. En række borgere herfra skulle så være i Kløverhuset - og Socialpsykiatrien skulle overtage Kløverhuset, når det nye plejecenter Birkehøj står færdigt i maj næste år.
Det er på den baggrund besluttet, at 3 - 4 af de 19 boliger i Kløverhuset skal tilbydes borgere fra andre kommuner end Høje-Taastrup!

Ikke nok med at demensplejecentret nedlægges – nu viser det sig altså, at en af grundene til det skridt er, at andre kommuners borgere skal fortrænge borgere fra Høje-Taastrup; hvor ringe kan det blive, må man spørge??

Demensplejehjemmets beboere skal huses på Plejecenter Birkehøj.

 Kløverhuset giver lige nu gode vilkår for demente borgere – og det er ganske forfærdeligt for nuværende og kommende brugere, når der sker ændringer her.
Det ville istedet have været fornuftigt med en udvidelse af Kløverhuset på et tidspunkt.

Jeg er enig med Seniorrådet, som advarede mod nedlæggelse af Kløverhuset.
Det er vigtigt med ro for demente borgere og en flytning vil medvirke til svækkelse.
På såvel kort som ikke mindst langt sigt er det dårligt med nedlæggelsen af Kløverhuset.
Pårørenderådet ved Kløverhuset fremhævede, at huset er bygget sådan, at det rummer hjemlige forhold samt gode muligheder for at komme ud i naturen på egen hånd.
Det har betydning for livskvaliteten – og det fremhæves, at disse muligheder ikke er til stede ved et større plejecenter, som det kommende Birkehøj Plejecenter.

 Det var ikke forbavsende, at de borgerlige med de konservative i spidsen ikke ønskede Kløverhuset inddraget i demensindsatsen i fremtiden, men det går jo desværre ud over særligt sårbare borgere, men det hører slet ikke med i deres ”regnskab”.

På denne måneds byrådsmøde forsøger vi en sidste gang, at redde Kløverhusets forbliven som kommunens eneste egentlige demensplejecenter, men afstemningen forleden i Økonomiudvalget om vort forslag: At Kløverhuset forbliver som demensplejecenter, blev desværre nedstemt af Konservative, SF, Venstre, Radikale og Dansk Folkeparti.
Det er noget af det værste jeg har set i byrådsarbejdet i denne periode – og det er som nævnt ganske forfærdeligt for indsatsen overfor demente borgere i denne kommune ud i al fremtid.

Læs hele historien om Kløverhusets seneste år på www.svend-erik.nu/402.html