CITY 2 – cykelsti fra Nørreby: En lang kamp er endt med sejr!

 

 - af Svend-Erik Hermansen, medlem af Teknisk Udvalg

 

Der skal skabes sikre veje omkring CITY 2 – såvel i forhold til stiadgangene fra Torstorp som for trafikken i øvrigt til og fra City 2, ligesom de lukkede indkørsler skal åbnes.

Det er – og har hele tiden været - Socialdemokraternes holdning. Også tilbage i 2010, hvor det var et hedt emne, men også indtil nu i 2013.

 

Læs lidt om historien tilbage i tiden på www.svend-erik.nu/237.html   

 

Socialdemokraternes grundholdninger om behovet for trafikomlægninger og vore synspunkter har været endog meget kraftigt kritiseret fra flere sider i byrådet.

 

Vore krav var:

At der skal skabes sikre veje omkring CITY 2

At målet er at få reduceret uheldene i krydset Skåne Boulevard/Carl Gustafs Gade, hvorfor der etableres fodgængerovergang og opsættes lysregulering her

At stiadgangene fra/til Torstorp sikres og der anlægges cykel- og gangsti fra Nørreby, Torstorp

 

Nu har vi ventet på anlæg af nødvendige stiforbindelse til brug i nogenlunde sikkerhed på vejen til og fra Nørreby (Torstorp).

Omsider er der sket noget – og nu kan borgere fra Torstorp bevæge sig med rollator, barnevogn, cykel og på fødderne med lysanlæg og stiforløbene færdiggjort til og fra CITY 2.

 

Se også billederne her!

 

Det er egentlig lidt ærgerligt, at kampe om så simple tiltage skal tage så lang tid, men vedvarende pres fra min side har nok gjort en del af forskellen – heldigvis!