Selsmosen i fornemt europæisk selskab

 Selsmosen i Høje-Taastrup Kommune er et af i alt ni europæiske eksempler på klimaløsninger, der samtidig gør byer mere spændende.

 

Som et af i alt ni udvalgte europæiske projekter er Selsmosen i Høje-Taastrup Kommune kommet i fornemt selskab: Det sker i en ny publikation kaldet ”Regnvand i byerne”, udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

 

 ”Regnvand i byerne” viser med eksempler fra Holland, Tyskland, Sverige, Norge og Danmark, hvordan man kan tage højde for ændrede klimaforhold og samtidig gøre by- og boligområder mere indbydende og mere bæredygtige.

 

Nyskabelsen af Selsmosen blev til netop på denne baggrund: Ved et stort regnskyl i 2007 gik søen over sine bredder, og derfor besluttede man at udvide regnvandsbassinet.

 

 Søens udvidelse betød, at store dele af det eksisterende parkområde skulle inddrages, og som kompensation ønskede kommunen at tilføre området nye, spændende oplevelser og aktiviteter i og ved vandet, til glæde for byens borgere.

 

Selsmosen var samtidig en del af områdefornyelsen Kulturringen, et partnerskab af forskellige interessenter i området, som ønskede at styrke forbindelsen mellem Taastrup Station og teater, skole og andre institutioner langs Taastrupgårdsvej.

 

Blåt-grønt anlæg afløste park

Resultatet blev det nuværende ”blå og grønne” anlæg, hvor Selsmosens østlige del præges af træbroer som forbindelsesvej mellem stationen og teatret/Taastrupgårdsvej gennem et smukt parkstrøg af blå og grønne elementer, bl.a. øer, vandhaver og kajakpolobane.

 

Den vestlige del af Selsmosen er spækket med aktiviteter og opholdsmuligheder langs et slynget stiforløb, mens der i den nordlige er bevaret mange træer på øer ude i søen.

 

I publikationen ”Regnvand i byerne” fortælles mere om de tekniske og organisatoriske udfordringer og løsninger ved Selsmosens nyskabelse samt de otte andre eksempler fra ind- og udland. Se den på ministeriets hjemmeside www.mbbl.dk.

 

Fakta:
•    Den største af øerne i Selsmosen inddæmmer vandområdet, hvor aktiviteterne er koncentreret. Her holdes vanddybden af sikkerhedsmæssige årsager på max. 30 cm.
•    Det nye søområde i Selsmosen har normalt en vanddybde på omkring 1,5 meter. Ved skybrud øges den maksimale vandstand en meter.
•    Søens areal er udvidet fra 17.000 m² til 27.000 m², og den afvander et opland, der er ca. 20 gange så stort. Et andet bassin nord for Roskildevej er desuden inddraget som aflastningsbassin ved kraftige regnskyl.
•    Friluftsrådet og Lokale- og Anlægsfonden har bistået med inspiration og økonomisk støtte til projektet i Selsmosen, der blev udviklet og projekteret af Arkitektfirmaet Force4 og ingeniørfirmaet Moe & Brødsgaard i tæt samarbejde med områdefornyelsen Kulturringen, borgere og brugere samt HTK Forsyning og kommunens park- og fritidsadministration.
 

 

Og en lille bonusinfo:

Netop fordi Selsmosen er et af de få eksisterende eksempler på, hvordan investeringer i klimatilpasning kan være udgangspunkt for at skabe bedre og sjovere byrum for indbyggerne i byerne, havde Selsmosen for nylig fint besøg af bl.a. miljøminister Ida Auken:

 

Den 5. september i år var miljøministeren, Lokale- og Anlægsfonden samt Realdania værter for mere end 200 deltagere i VandPlus-konferencen om klimatilpasning og byudvikling, der fandt sted i Taastrup Teater ved Selsmosen.