Trafikale problemer omkring City 2 – flere spørgsmål!

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoTrafikale problemer omkring City 2 – flere spørgsmål!

    - af Svend-Erik Hermansen, byrådsmedlem

Det er nødvendigt med nye spørgsmål efter svarene forleden om bl.a. evakueringssituationen i City 2 først på måneden.

Samtidig er det af hensyn til den trafikale situation vigtigt at få klarhed over den tidsplan, der måske kan medføre bedre forhold på området.

Spørgsmål om City 2 til Høje-Taastrup kommune - 27. Januar 2009
Fra: Søren D. Sørensen og Svend-Erik Hermansen

1.På baggrund af spørgsmål om såkaldt Rød kode i City 2 onsdag den 7.januar 09 kl. 17.14 (dog oplyst som 2008?) er der givet en aktuel redegørelse incl. en redegørelse om zoneopdelingen i sin tid af parkeringsarealerne er godkendt ud fra brandlovgivningen.

Når der opstår en brandalarm i City 2 skal personalet straks påbegynde en evakuering af centret, det er derfor sandsynligt, at der i forbindelse med ovennævnte brandalarm blev observeret mange mennesker ved indgangene til City 2.

Samtidig er det oplyst, at tidligere beredskabschef John Rasmussen sammen med politiet har været hørt i forbindelse med omlægningen af parkeringsarealerne ved City 2, beredskabets bemærkninger er meddelt mundtligt, hvorfor der ikke foreligger en skriftlig godkendelse.

A. Er det korrekt, at parkeringsanlæget ikke indgår i evakueringsplanerne, når City 2 har en situation som beskrevet?

B. Oplysning om de givne bemærkninger fra Beredskabet ønskes.

2.Det er oplyst at værdien af arealerne er påvirket negativt af finanskrisen. Arealerne er dog særdeles attraktivt beliggende, idet de ligger med kort afstand til stationen. Arealerne vurderes derfor fortsat at repræsentere en betydelig værdi, der langt overstiger udgifterne til de resterende vejombygningsarbejder. Det er fortsat planen, at arealerne skal realiseres inden for en kortere tidshorisont, men salgsprocessen må naturligvis ikke forceres, hvis det resulterer i, at kommunen ikke opnår den rigtige pris, men det skal understreges at administrationen fortsat presser på overfor ejeren af City 2, med henblik på at indgå en aftale, der kan resultere i at 2´etape af vejomlægningen kan gennemføres snarest muligt.

A. Hvilken realistisk tidsplan er der aktuelt for indgåelse af en aftale med ejeren af City 2, der kan resultere i at 2.etape af vejomlægningen kan gennemføres?

B. Hvem gennemføres de nævnte forhandlinger med – administrator eller ejer?

Det skal understreges, at spørgsmålene tager udgangspunkt i byrådets beslutning om omlægning af vejene omkring City 2 den 20.februar 2007 og et læserindlæg fra formanden for Teknisk Udvalg i Lokalavisen fra den 23.januar 2008 samt notat af 11.juni 2008 fra BYC om ”Forståelse og rækkevidden af indholdet i brev af 13.juni 2007 fra City 2 angående tilkørsler”.

Dertil kommer selvfølgelig de mange fortsatte henvendelser fra medarbejdere i - og brugere af - City 2 samt beboere især i Torstorp.

Denne side vil være opdateret, som svarene indløber:

Senest opdateret 26.januar 2009.

Følg også udviklingen via Facebook på den meget aktive gruppe:
Protestgruppen mod den forbandede ombygning til City 2`s parkeringsplads.Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk