Der kom en mail: Høje-Taastrup er en udkantskommune….nr. 91

 

Det er altid spændende at få en uventet mail - og denne mail fra Dansk Erhverv (DE)kunne måske betyde, at man her havde fundet (nye) tilbud om jobs til mange af vore ledige kontanthjælpsmodtagere og andre ledige på det lokale arbejdsmarked…..

 

Her blev jeg desværre skuffet, idet DE bl.a. skrev i mailen, at vi var i konkurrence med en del andre vestegnskommuner om at ryge ned af listen (nr. 98 må være den sidsteplads, man her taler om). Placeringen var udregnet ud fra oplysninger om dagpengemodtagere, kontanthjælp og sygedagpenge m.v.

Dertil kom også udgifter til førtidspension, efterløn og fleksjobs.

Varigheden på dagpenge og på kontanthjælp var også medvirkende til placeringen.

Til slut skulle oplysningerne om antal tyverier, indbrud og voldsforbrydelser danne det endelige billede af Høje-Taastrup Kommune….

 

Konklusionen var kort fortalt, at man skulle tage fat på udfordringerne for at opnå bedre placeringer!

 

I et veloplyst samfund som det danske må man formode at alle ved – uanset placering – at kommunerne har til opgave at give borgere og erhvervsliv en god service, hvorfor det skulle være nogenlunde klart, at netop de her nævnte opgaver er med i høj prioritet.

MEN mange af opgaverne kan ikke klares alene og et virksomt værktøj på mange områder vil altid være tilbud om beskæftigelse i den private sektor, hvor netop DE har en aktiv rolle, men det stod der nu slet ikke noget om.

 

Hvad var så løsningen for DE mon?

Det fremgik af et andet indlæg på mailen til byrådskandidaterne over hele landet:

”Udviklingen er simpelthen gået i stå. Selvom de private og selvejende organisationer repræsenterer et rigtig godt alternativ til det offentlige, ofte ligger inde med en helt særlig viden og kan løse opgaver til en konkurrencedygtig pris, så bliver de brugt i alt for ringe grad,”

Jobs skulle altså skaffes ved at overtage kommunale jobs samtidig med fyringer, men det er jo ikke særligt fornuftigt for Høje-Taastrup Kommune i forhold til placeringen som nr. 91 – og myten om, at kommunale ansatte ikke er effektive, er efterhånden hørt næsten alt for mange gange…..

 

Det nærmeste, vi kom holdningerne til beskæftigelse, var en henvisning til DA`s omtale af kommunernes mangelfulde beskæftigelsesindsats:

Se samtlige 98 kommuners beskæftigelsespolitiske resultater
Beskæftigelsespolitikken bliver et væsentligt tema i kommunalvalget den 19. november. Derfor har Dansk Arbejdsgiverforening udarbejdet notater, som viser samtlige 98 kommuners beskæftigelsespolitiske resultater på syv udvalgte temaer sammenlignet med kommuner der ligner og nabokommuner.

Herfra mangler vi så blot – også – en fortælling om sin egen indsats for at skaffe flere arbejdspladser lokalt eller centralt, men det står der slet ikke noget om….

Det antydes tværtimod med sammenligninger, at kommunen er ineffektiv omkring dagpenge, kontanthjælp og førtidspension.

 

Opfordringen er så, at disse spørgsmål skal tages op i den lokale valgkamp; ikke kun i Høje-Taastrup, men også i de øvrige 97 kommuner.

Det kan man finde meget mere om fortæller DA på http://www.da.dk/bilag/Høje_Tåstrup.pdf!

 

Sluttelig fremhæver DA, at man har udarbejdet 7 spørgsmål og 7 svar på de beskæftigelsespolitiske problemstillinger.

DA kommer med svar, men glemmer så her fuldstændig, at tilbyde bare et eneste job på nogen som helst måde – og det er altså helt elementært skabelse af flere arbejdspladser, det drejer sig om!

 

Er det virkelig sådan, at arbejdsgiverne i DA tror, at kontanthjælpsmodtagere gerne vil forblive på kontanthjælp, at sygemeldte helst vil være fri for at arbejde og at ledige ikke gider arbejde og gerne vil nøjes med en forholdsmæssig lav omgang arbejdsløshedsdagpenge?

 

Der er ingen tvivl om, at der også i fremtiden vil og skal være et godt samarbejde mellem hele det lokale erhvervsliv, de lokale faglige organisationer og Jobcentret, hvor alle parter skal medvirke til at skabe og udvikle flere arbejdspladser i det private erhvervsliv.

 

DA behøver for min skyld ikke sende flere breve fra centralt hold baseret på usandheder, manglende helhedssyn og manglende forudsætningserkendelse!

 

Det burde i stedet have handlet om tilbud om nye jobs, fleksjobs, skånejobs og praktikpladser til unge m.v. i de lokale medlemsvirksomheder.

Mailen fra Dansk Erhverv lå desværre meget tæt på DA i sin grundopfattelse af mennesker, kommuner og kommunalpolitikere – og det er jo ikke så opmuntrende!

 

Find mailen her fra Dansk erhverv.

Svend-Erik Hermansen

Socialdemokratisk kandidat til byrådsvalget 2013