Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Gang i jernbanearbejdet – nu også i Vallensbæk Mose!

 -    Af Svend-Erik Hermansen; bestyrelsesmedlem i Vallensbæk Mose

BaneDanmarks entreprenør vil i september-oktober og muligvis allerede fra næste uge foretager fældning og rydning af skovareal vest for Vallensbæk Sø. Der ryddes i det bælte, hvor banedæmningen skal bygges og i et smallere bælte langs med til arbejdsareal. Langt det meste af 'skoven' berøres ikke.

Der har netop været møde mellem BaneDanmark, repræsentanter for Ishøj og Høje-Taastrup Kommuner for at se på arealet og aftale detaljer.

BaneDanmark sørger for to infotavler, så publikum kan få oplyst, hvad der foregår, færdsel på stien skulle ikke blive forstyrret andet end måske kortvarigt og borde og bænke på søbredden er flyttet.

Generne for publikum og trafikanter skulle således være ubetydelige, men der er dog tale om en markant ændring, som nok vil kunne give anledning til spørgsmål.

Her er stemningsbilleder fra Mosens dag den 1.sept., hvor der blev sejlet og fremstillet fuglekasser, ligesom en meget våd fårehund viste hvordan får skal behandles!