Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Plejecenter Birkehøj skal ikke privatiseres!

Byrådsmødet 27.august 2013 – sag 33 – Svend-Erik Hermansen, medlem af Ældreudvalget – Socialdemokraterne – www.svend-erik.nu/41.html

Socialdemokraterne er fortsat glade og tilfredse med, at der snart sker indflytning af ældre borgere på dette nye plejecenter.

Også på den baggrund stemmer vi imod den indstilling, som administrationen har fremlagt til behandling på dette byrådsmøde.

En vedtagelse af en privatisering og ikke mindst planlagte besparelser på driften på op imod 3.1 mill kr. årligt, siger vi klart nej til.

Sådanne besparelser kan normalt alene opnås på personalesiden, hvilket vil medføre færre varme hænder og dårligere arbejdsmiljø – derfor klart nej fra socialdemokraternes side.

Høje-Taastrup Kommunes nuværende plejecentre drives fornuftigt såvel på økonomidelen som på medarbejdersiden – og der er et godt og vedkommende ordentligt miljø for de ældre medborgere, som i dag bruger plejecentrene.

Derfor var det også sært og ikke mindst provokerende her op til weekenden at modtage en utvetydig opfordring fra Dansk Industri (DI), som mente, at der kunne spares – gives en gevinst, som det blev fortalt – på ikke mindre end 15 %. Alt sammen noget som ville sikre effektivitet og skabe såkaldt innovative opgaveløsninger.

Besparelser vil altid gå ud over brugerne, nemlig de ældre og ikke mindst vil det gå ud over medarbejderne – og så kan man for min skyld kalde det, hvad man vil!

I den konkrete sag her i aften er det også værd at bemærke, at et udbud alene vil koste 1 mill. kr., som jo selvfølgelig kun kan belaste ældreområdet og her især normeringen på Birkehøj fra maj. 2014, når det nye plejecenter åbner – derfor også forhåbentlig i kommunalt regi.

Vi har nu kæmpet denne kamp for bedre omsorg for fremtidens ældre på Birkehøj – og for at medarbejderne også får et rimeligt arbejdsmiljø baseret på rimelige arbejdstider; det er mit håb, at kampen omsider vindes i aften