Organisering af udbud af Birkehøj Plejecenter

Klare meldinger om forringelser ved privatisering af Birkehøj!

På Ældreudvalgets møde på tirsdag skal vi behandle sagen om privatisering af Plejecenter Birkehøj og blandt meget andet materiale er der også svar på en masse tvivlsspørgsmål, som læseren kan læse i bilaget til dette indlæg.

Borgmestrens administration har givet klare meldinger om forringelser for såvel borgere som medarbejdere i disse svar, men det må jo også altid være følgen af krav om besparelser på omkring 3.1. mill. kr., som var baggrund for de borgerliges budgetvedtagelse for 2013.

Se evt. også tidligere tilkendegivelser om dette emne på http://www.svend-erik.nu/572.html.

 

Svarene taler i stort omfang for sig selv i skræmmende omfang - og jeg vil blot fremhæve enkelte af svarene:

Hvis en virksomhed ophører fra den ene dag til den anden - som vi så sidste år med en større privat leverandør lige før påske betyder ikke noget særligt.

 

Som det nok kan fornemmes er der ingen forhindringer i at belaste hverken ældre borgere eller medarbejdere med en udlicitering af en ellers normal grundfæstet offentlig kerneydelse, som er en væsentlig del af velfærdstilbuddet i Danmark.

 

Vi må forvente, at det borgerlige flertal holder sammen om budgetbeslutningen om privatisering af Birkehøj på udvalgsmødet på tirsdag, men jeg kan forsikre om, at det ikke bliver uden sværdslag fra Socialdemokraterne!

 

Mere følger på et for tjenesten belejeligt tidspunkt.