Brev til Høje-Taastrup Kommune, kommunalbestyrelse, byråd.

 

Høje-Taastrup Kommune

Bygaden 2

2630 Taastrup

 

Borgmester Michael Ziegler

Kommunaldirektør Lars Holte

Samlede kommunalbestyrelse

 

28. juli 2013

 

 

Vedrørende området omkring tidligere Rønnevangsskole, Fritidsklub Grenen, Rønnevangcenter, incl. tidligere Rønnevang Bibliotek, samt institutionerne SFO Rønnevang, Børnehaven Lindevang, Sankt Georggårdens Vuggestue.

 

Som naboer er vi i flere år blevet mere og mere bekymrede over den negative udvikling, der finder sted i ovennævnte område.

 

Det drejer sig om et konstant hærværk på bygningerne, rudeknusninger, ildspåsættelse af containere, knallerter m.m. og smadrede facadebeklædninger.

 

Det afbrændte bliver liggende i månedsvis uden at blive fjernet. Det er, sammen med glasskår, blå reparations tape og grimme træplader på smadrede vinduer og døre, med til at øge det negative indtryk på området.

 

Høje Taastrup Kommune, HTK, har tidligere fjernet pavillonen i skolegården, da man ville forsøge at stoppe salg af narkotiske stoffer og hælervarer samt stoppe de modbydelige hundekampe.

 

Så vidt vi ved, er hundekampene stoppet, men bestemt ikke de andre forhold.

 

Eftersom HTK er fuldt klar over tilstanden i området, undrer det os, at man ikke er mere opmærksom på, at de kriminelle forhold fortsætter, og tager hånd om det. Det nytter jo ikke at tro, at fordi man negligerer problemerne og lader som om de overhovedet ikke eksisterer, så er der nok ikke nogen, der lægger mærke til det! Jo, det kan I tro man gør, det er et stort samtaleemne i området.

 

Rønnevangcentret er rystende og fuldstændig umuligt at beskrive, både indvendig og arealerne omkring. Det skal opleves. ALT er ødelagt og smadret. Det flyder med skrald, glasskår, afbrændte genstande, negativ graffiti, rod, ukontrolleret beplantning, bundløs ukrudt med mere. Det er privatejet, men hvis HTK kontakter en advokat, er der helt sikkert en lov der giver tilladelse til at rykke kraftigt for renovering eller nedrivning; og hvis dette ikke overholdes - så renovering eller nedrivning for ejers regning.

 

Der er ligeledes et stort problem i forbindelse med alle de uheldige elementer, der færdes i området. Blandt andet problemer med knallertkørsel, som udgår fra Rønnevangcenter/tidligere Rønnevangsskole/Fritidsklub Grenen. Det er så ulovlige knallerter, at de kun kan være beregnet til at køre på en motorbane og ikke på de stier og fortove som omkranser området, hvor de er til stor fare for børn, voksne og dyr.

 

Vi har boet i området siden 1970. Det har tidligere været et fantastisk område med skole, indkøbscenter og plads til børn i rolige og sikre omgivelser.

 

Vi skriver dette som udtryk for afmagt og vrede over et område i HTK i totalt forfald og kriminalitet, som man tilsyneladende fra HTK’s side, lader som om ikke eksisterer.

 

Hvis man forestiller sig, at disse negative ting foregik på eller ved HTK’s rådhus – mon så ikke problemerne ville være taget alvorligt og ville være løst?

 

Ejendomsmægler Peter Norvig forsøger blandt andet via salgslokale i det tidligere Rønnevang Bibliotek at sælge flotte, nye boliger på Rønnevangcentrets grund. Ruderne ind til hans salgslokaler er i øvrigt nu også smadrede, og allerede da han satte salgsskiltet op på bygningens facade, var det udsat for graffiti hærværk. Denne bygning samt den tilstødende forhenværende daginstitution er jo HTK’s, og som sådan burde man også her have varetaget udbedring af hærværket.

 

Men: hvem i alverden vil købe boliger i et område med afbrændte effekter, hærværk og mange, mange smadrede ruder i de omkringliggende bygninger? Mulige købere kan KUN få det indtryk, at HTK er et forfærdeligt sted at flytte til. Man finder i øvrigt heller ikke annoncer mere fra Peter Norvig, så det er nok, som mange omkringboende beboere spåede, blevet til en total fiasko.

 

Udgifterne til rudeknusningerne, ødelagte facader og andet hærværk på HTK’s bygningerne i nævnte område er af så voldsom og alvorlig karakter, at vi mener, at HTK skal offentliggøre, hvor stort et indhug det har gjort på det offentlige budget i de sidste fem år, og dermed hvor mange penge der er pålagt HTK’s borgere at betale. Vi ved, at tre nyligt opsatte ruder på Fritidsklubben Grenen hver har kostet 20.000,00 kr., fordi de er lavet af plastic. Plastic, fordi man er så uendelig træt at blive ved med at sætte glasruder i, som med det samme bliver smadret.

 

Det vil i dén grad hjælpe, hvis HTK ikke er så konfliksky, men derimod konstant vil offentliggøre alvorlighederne og udgifterne i Lokalavisen Taastrup. Det vil for det første medføre at HTK er ærlig, og for det andet vil det medføre, at de uheldige elementer, der forårsager kriminaliteten vil føle, at de konstant bliver iagttaget og set skævt til.

 

Det område, der engang var et pænt, sikkert og hyggeligt sted at bo og færdes i, er nu blevet utrygt og ser ud som et område i en gammel falleret østrepublik, fordi mennesker, blandt andre borgmester, kommunaldirektør og en samlet kommunalbestyrelse, som er sat til at varetage den kommunalpolitiske lov og orden, overhovedet ikke lever op til deres ansvar.

 

Såvel i år uden kommunalvalg som i år med kommunalvalg, er det et oplagt emne at tage seriøst og vise, at man som kommunalpolitiker vil tage sit ansvar for sin stilling og for sine borgere alvorligt.

 

Vi vil meget gerne have en tilbagemelding på vores brev, hvor I kommenterer det skrevne og fortæller os, hvad man fra HTK’s side har tænkt sig at gøre med området og med problemerne.