Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem

Medarbejdersidens samlede høringssvar HTK Birkehøj

Medarbejdersiden i Sundheds – og omsorgscentret har afgivet et samlet høringssvar i forbindelse med den påtænkte konkurrenceudsættelse af plejecentret Birkehøj, herunder overflytning af opgaver fra Kløverhuset til Birkehøj. Læs Her

Overordnet set er det medarbejdersidens opfattelse, at en konkurrenceudsættelse vil kompromittere kvaliteten af opgaveløsningen og forringe arbejdsvilkårene for de ansatte. Samtidig stiller vi kraftige spørgsmålstegn ved de forventede økonomiske gevinster og forudsætningerne herfor.

Høringssvaret er inddelt i tre hovedelementer; konsekvenserne for de berørte medarbejdere, de faglige implikationer af en konkurrenceudsættelse og en gennemgang af de økonomiske forudsætninger og argumenter.

Det er tydeligt, at kvaliteten overfor borgere og medarbejdere vil blive væsentligt forringet med privatisering af Birkehøj.

Høringssvaret vil nu indgå i den videre politiske behandling af forslaget fra det borgerlige flertal om privatisering af Birkehøj – med en årlig besparelse på 3.1 mill. kr. som vedtaget ved budgetlægningen for 2013.07.26