Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem

Man retter da ikke i protokollerne….vel?

Af Svend-Erik Hermansen, medlem af Ældreudvalget – Socialdemokraterne

Socialdemokraterne er glade og tilfredse med, at der nu snart sker indflytning af ældre borgere på det nye plejecenter, Birkehøj; det sagde vi også på byrådsmødet den 18.juni i år i forbindelse med behandlingen af sag 27.

Derfor ville vi også gerne stemme for den indstilling, som indebærer indflytning på Birkehøj i maj 2014, men det var vi forhindret i, da borgmesteren i sin afstemningsform ikke ville give os mulighed for at præcisere vores opfattelse om, at Birkehøj ikke skal i udbud og dermed privatiseres, ligesom vi er særdeles meget imod nedlæggelsen af Kløverhuset, som det mindre og rigtig gode demensplejecenter, det er.

Vores opfattelse på dette område bad vi også om at få tilført protokollen på Ældreudvalgsmødet den 4.juni – uden afvisning fra hverken mødeleder (formand) eller fra administrationen på Ældreudvalgsmødet.

Flere dage efter mødets afholdelse – og dermed afslutning - anmodes Socialdemokraterne om at acceptere at fjerne vores principielle holdning fra protokollen (!) ligesom Borgmesteradministrationen den 9.juni udsender oplysninger om protokollering – i fremtiden må man formode.

Her er det bestemt – via en såkaldt skærpet fokus på kommunens praksis om protokollering – at det skal være mere besværligt at få tilført protokollen en såkaldt afvigende mening.

Igen et eksempel på hvordan den borgerlige 12-mandsgruppe ikke har nok i den daglige magt, men nu også vil gøre livet endnu mere besværligt for oppositionen (Socialdemokraterne).

Uagtet dette er det ikke korrekt – efter et møde – at rette i en protokol uanset hvad der måtte fremgå af denne protokol. Man kan i givet fald indkalde til et nyt møde, hvor sagen så kan behandles på ny – alt andet er helt ude i hampen!

På byrådsmødet forsøgte vi at få borgmesteren til at værne om demokratiet og om de regler, som havde været gældende indtil den 9.juni, men desværre forgæves.

Det betyder, at det nu er tilladt efterfølgende at rette i beslutningsprotokoller fra møder i besluttende udvalg i Høje-Taastrup Kommune – blot man har flertallet……

Derfor var Socialdemokraterne også nødt til at stemme imod indstillingen i sagen på byrådsmødet – og vi bad om at få tilført protokollen vores holdning (som ikke var afvigende fra normaliteten…): A er imod udbud af Birkehøj Plejecenter og A er imod stop for anvisning af demente borgere til Kløverhuset, som ønskes opretholdt som demensplejecenter.

Gad vide hvad det næste mon bliver fra magtens folk i byrådet….?