Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem

Birkehøj skal ikke privatiseres – og Kløverhuset skal ikke nedlægges

Byrådsmødet 18.juni 2013 – sag 27Svend-Erik Hermansen, medlem af Ældreudvalget – Socialdemokraterne

Socialdemokraterne er glade og tilfredse med, at der nu snart sker indflytning af ældre borgere på dette nye plejecenter.

Derfor ville vi også gerne stemme for den indstilling, som indebærer indflytning på Birkehøj i maj 2014, men det er vi forhindret i, da borgmesteren i sin afstemningsform ikke vil give os mulighed for at præcisere vores opfattelse om, at Birkehøj ikke skal i udbud og dermed privatiseres, ligesom vi er særdeles meget imod nedlæggelsen af Kløverhuset, som det mindre og rigtig gode demensplejecenter, det er.

Udbud betyder krav om besparelser – på måske op imod 3.1 mill. kr årligt, som vi fik oplyst i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 sidste år.

Sådanne besparelser kan alene opnås på personalesiden, hvilket vil medføre færre varme hænder og dårligere arbejdsmiljø – derfor nej fra socialdemokratiets side.

Kløverhuset burde have lov til at bestå som demensplejecenter ud fra behov for ro og fred, men det ønsker de borgerlige i denne sal jo ikke, hvorfor I har planlagt nedlæggelse, fordi bl.a. andre kommuners borgere skal flytte ind i et nyt socialpsykiatrisk center her.

Her kunne jeg se i Lokalavisen i sidste uge, at Venstre mente – på flertallets vegne – at ”det er en stor faglig fordel, at vi får samlet flere grupper” i forsvaret for nedlæggelsen af Gasværksvej, som i dag bruges af psykisk sårbare mennesker.

Nu vil I også blande demente og almindeligt fungerende ældre i større omfang på Birkehøj.

Socialdemokraterne er imod den manglende hensyntagen såvel på Gasværksvej som i Kløverhuset.

Vi stemmer på den baggrund imod indstillingen i denne sag – og vil gerne have tilført protokollen vores holdning (som ikke er afvigende fra normaliteten…): A er imod udbud af Birkehøj Plejecenter og A er imod stop for anvisning af demente borgere til Kløverhuset, som ønskes opretholdt som demensplejecenter.