Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


KL mod Danmarks Lærerforening

Indlæg i forbindelse med sag 3 om et forslag fra 3 partier om bl.a. en tilbagetrækning af lockoutvarslet fra KL mod Danmarks Lærerforening på byrådsmødet i Høje-Taastrup Kommune tirsdag den 19.marts 2013.

 -   Svend-Erik Hermansen, Socialdemokraterne

Vi, Mette Søndergaard, Kemal Bektas og jeg, Svend-Erik Hermansen, fra den socialdemokratiske byrådsgruppe, kan forstå, at 3 partier i aften vil forlange, at Høje-Taastrup Kommune ensidigt skal blande sig i en lovlig konflikt.

Det ønsker vi i respekt for den danske model ikke at deltage i, hvorfor vi vil stemme nej til det fremsatte forslag om henvendelser til aftaleparterne, som jo er Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening.

Efter det for os oplyste, er der etableret et lovligt kampskridt ud fra 1899-aftalen om den danske model – og det syntes vi så, at vi alle har pligt til at respektere.

Hvis vi skulle foreslå en anden og måske stadig virkningsfuld måde at reagere på i den aktuelle situation, ville det være, at de enkelte partier på Topmødet i Kommunernes Landsforening på torsdag i Aalborg tager emnet op ud fra de synsvinkler, man nu hver især finder væsentlige.

Her er der mulighed for at tage ordet såvel på formøderne i de enkelte partier på torsdag og senere i debatten på selve topmødet.

Det vil være en go` fremgangsmåde i denne sag.