Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo



Et gennembrud for hjemløse!

Det var overskriften tilbage fra budgetvedtagelsen for 2005 i oktober 2004.

Her besluttede byrådsflertallet, at vi skulle lokalisere et areal til boliger for særligt udsatte, således at vi i løbet af året kunne træffe en principbeslutning om oprettelse af et særligt bomiljø for hjemløse.

Det ser nu ud til i 2012 og fremefter at kunne være en succes for hjemløse i denne kommune og dermed også for datidens beslutningstagere, der vedtog at gøre noget ved et stort problem for vore svageste medborgere.

Thorsholm er navnet på bebyggelsen, og den første evaluering af initiativet viser stor tilfredshed fra beboerne.

Flere beboere har oplevet positive forandringer i livet ved at flytte ind i en hjemløsbolig – og dermed opnået en selvstændighed, som ikke fandtes tidligere.

Med dette initiativ helt tilbage i 2004 (!) har vi fået et behov dækket hos vore mest marginaliserede og udsatte borgere – FLOT!  

Boligerne er opkaldt efter et husmandssted, der engang har ligget på grunden i det sydlige Taastrup.

De ti alternative boliger under Socialpsykiatrien i Høje-Taastrup Kommune blev indviet i marts 2012. De alternative boliger er målrettet socialt udsatte hjemløse og hjemløsetruede borgere, der vurderes at kunne bo i egen bolig med den rette individuelle støtte.

Boligerne er opført som led i den tværkommunale Hjemløsestrategi og er støttet af Socialministeriet. Boligerne er tilknyttet en social vicevært, der støtter beboerne i det daglige, og som samtidig fungerer som kontakt-person for naboer og det øvrige nærmiljø. Aktuelt er alle ti boliger udlejet.

Og så lidt af historien bag Thorsholm og hjemløseboligerne:

Tilbage til budgetvedtagelsen for 2005:

Her skrev den daværende formand for Socialudvalget,

Svend-Erik Hermansen:

”En af de mindre omtalte aktiviteter på budgettet for det kommende år er omsorgen for kommunens hjemløse.
Her besluttede byrådsflertallet, at vi skulle lokalisere et areal til boliger for særligt udsatte, således at vi i løbet af året kunne træffe en principbeslutning om oprettelse af et særligt bomiljø for hjemløse m.fl.
Samtidig besluttede vi, at der skulle afsættes 150.000 kr. til en pulje til brug for opsøgende arbejde for socialt udsatte grupper herunder hjemløse.
At kunne hjælpe mennesker til et bedre liv uanset omstændighederne har i mange år været kendetegnet for socialdemokraterne – og derfor er det også med stor glæde, at jeg kan konstatere, at vi fik taget disse beslutninger denne budgetaften i begyndelsen af oktober på rådhuset i Høje-Tåstrup!
Politik handler nemlig om værdier. Og det er af stor værdi for os alle, at vi kan give mulighed for et lidt bedre liv til en mindre gruppe mennesker, der i forvejen har det utrolig hårdt – og mange gange også har det rigtig skidt.

På den måde viser vi faktisk også ansvaret for hinanden og fællesskabet uanset baggrund.

Vi vil nu tage udgangspunkt i formuleringerne fra det socialdemokratiske valgprogram, som siger: “Der findes en særlig gruppe, f.eks. misbrugere, socialt udstødte og socialt handicappede, der vanskeligt kan bo og tilpasse sig de normer, der er i almindelige boligområder. Disse mennesker skal have et alternativt botilbud tilpasset deres særlige behov i dialog med brugerne og deres pårørende.” 
Hvor - og hvordan - vi skal etablere boliger til hjemløse finder vi forhåbentlig ud af meget snart i det nye år!”

Det tog desværre en del år før denne indbydelse så dukkede op:

Indvielse af alternative boliger

Socialpsykiatrien i Høje-Taastrup Kommune inviterer naboer, byrødder og samarbejdspartnere til indvielse og fremvisning af 10 nye alternative boliger for hjemløse og hjemløsetruede.
Uanset tidsforløbet er det med stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at Høje-Taastrup Kommune nu har plads til hjemløse, som også er en del af et samfund uanset hvad vi forsøger at hjælpe til med i de forskellige livssituationer, som kan ramme mennesker.
Staten har også hjulpet med til at få økonomi og holdninger til at nå sammen med dette initiativ – og det viser vel egentlig også meget godt, hvad et samarbejdende folkestyre kan og skal kunne gennemføre for at give velfærden et løft for truede borgere.

Lad hjemløseboligerne været et eksempel til inspiration på andre områder, hvor velfærden ikke er god nok!


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk