Beskæftigelsesplan 2009: de unge skal uddannes 

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Beskæftigelsesplan 2009: de unge skal uddannes

Svend-Erik HermansenUnge og ledige med anden etnisk baggrund end dansk skal hjælpes i beskæftigelse og uddannelse. Det er et af målene i Høje-Taastrup Kommunes beskæftigelsesplan for 2009. Planen, der beskriver de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som kommunen står overfor, ligger nu på hjemmesiden 

Høje-Taastrup Kommune står overfor en række beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2009 i kraft af den nuværende situation på arbejdsmarkedet. Udfordringer, som følger af efterspørgslen på arbejdskraft i særlige sektorer samtidig med en forventet stigende ledighed. 

Beskæftigelsesplanen giver et billeder af, hvordan kommunen vil tage udfordringerne op og indeholder de mål, som kommunen vil arbejde for at nå i 2009, og de strategier, der skal benyttes. 

Målene i beskæftigelsesplanen omhandler eksempelvis at nedbringe antallet af ledige i kommunen, hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft de efterspørger, og at hjælpe flere unge og ledige med anden etnisk baggrund end dansk i beskæftigelse og uddannelse. Planen har også fokus på, at nedbringe antallet af lange sygedagpengeforløb.

Uddannelse og jobtræning
Og Arbejdsmarkedsudvalgets formand Nadeem Farooq er forsigtig optimist: 

”Ledigheden i Danmark er stadig lav, også her i kommunen. Men vi kan se, at den økonomiske krise får flere virksomheder til at afskedige medarbejdere. Det kan vi også mærke i Høje-Taastrup. Der ligger derfor en stor opgave for os i at hjælpe disse mennesker tilbage i beskæftigelse". 

Han mener samtidig, at en af de store udfordringer bliver at kunne tilbyde virksomhederne den nødvendige uddannede arbejdskraft.

”Derfor har vi som kommune en stor opgave i at sikre, at særligt de unge tager en uddannelse, og at der sker opkvalificering af de ledige via for eksempel uddannelse og jobtræning”, fastslår Nadeem Farooq og fortsætter:

”I disse tider hvor tingene vender er det vigtigt at kunne fokusere indsatserne, så vi bruger kræfterne de rigtige steder”.

Det lokale beskæftigelsesråd
Sammen med beskæftigelsesplanen offentliggøres også Høje-Taastrup Lokale Beskæftigelsesråds plan for 2009. Det Lokale Beskæftigelsesråd har blandt andet medlemmer fra arbejdstager- og arbejdsgiversiden samt fra Høje-Taastrup Kommunes Byråd. Rådet har eksempelvis ansvaret for at udvikle lokale virksomhedsrettede initiativer og forebyggende indsatser for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. 


Ifølge planen vil Det Lokale Beskæftigelsesråds indsats i 2009 for eksempel fokusere på hvordan Jobcentret kan understøtte virksomhedernes behov for at skaffe kvalificeret arbejdskraft, 
reducere antallet af langvarige sygedagpengesager samt styrke indsatsen for de grupper, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet som eksempelvis unge mellem 18-30 år og borgere med handicap

Formanden for Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) i Høje-Taastrup Kommune, Svend-Erik Hermansen, er meget tilfreds med byrådets vedtagelse.
Der er meget store opgaver forude for, at så mange mennesker som muligt kan få adgang til det lokale arbejdsmarked – og selvfølgelig også til arbejdspladserne i hele det storkøbenhavnske område, understreger Svend-Erik Hermansen.

Såvel Dansk Arbejdsgiverforening (DA) som LO har givet bemærkninger til den nye beskæftigelsesplan, og her fremhæver Svend-Erik Hermansen især det fokus, som parterne har sat på formidling af jobs ud over kommunegrænsen og på mere konkrete tiltag overfor sygedagpengemodtagere og virksomhederne, som er tætte samarbejdspartnere for at kunne imødegå unødvendigt fravær.

Vi har nu planen – og vi vil bidrage med yderligere ideer til udførelse af de forskellige initiativer i årets løb.
Svend-Erik Hermansen oplyser, at der på det kommende rådsmøde i LBR i slutningen af februar også vil være status på igangværende projekter som

  • Screening af arbejdsmarkedsparate unge
  • Initiativ mod ”dagpengeshopping”
  • Arbejde til handicappede unge

Dertil kommer, at der slet ingen tvil er om, at Beskæftigelsesplanen allerede nu trænger til et alvorligt eftersyn som følge af den hastige udvikling med fyringer som følge af krisen – også hos lokale virksomheder, fremhæver Svend-Erik Hermansen.

Vi bliver nødt til at finde andre midler for at kunne opnå målene om flere i beskæftigelse på lidt længere sigt – og her er nøgleordene mere uddannelse og ikke mindst støtte til fastholdelse af allerede ansatte i virksomhederne.

Find planerne på nettet
Beskæftigelsesplan 2009 indeholdende Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den lokale virksomhedsrettede indsats kan findes på 
www.htk.dk under Voksne og ældre/Job og bistand/Beskæftigelsesplan og Resultatrevision – eller via direkte link: http://www2.htk.dk/Jobcenter/Publikationer/Beskaeftigelsesplan_2009.PDF

Kig også på LBR`s egen hjemmeside: www.lbr.htk.dk

 Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk