Der kom et brev fra Dansk Industri – her i martskulden!

Det er altid spændende at få breve - og dette brev fra DI kunne måske betyde, at man her havde fundet (nye) tilbud om jobs til mange ledige kontanthjælpsmodtagere og andre ledige på det lokale arbejdsmarked…..

Her blev jeg desværre skuffet, idet DI bl.a. skrev: Hvis Høje-Taastrup Kommuneudbød flere opgaver kunne der spares op mod 37½ mill. kr. årligt.

Kommunen kunne omgående frigøre ikke mindre end 37½ mill. kr. til andre formål - eller til skattelettelser!

DI påpeger besparelser på især sociale opgaver, på trafikopgaver og på undervisning og kultur.

Di glemmer fuldstændig at tilbyde bare et eneste job på nogen som helst måde – og det er altså helt elementært skabelse af flere arbejdspladser, det drejer sig om!

Er det virkelig sådan, at arbejdsgiverne i DI tror, at kontanthjælpsmodtagere gerne vil forblive på kontanthjælp, at sygemeldte helst vil være fri for at arbejde og at ledige ikke gider arbejde og gerne vil nøjes med en forholdsmæssig lav omgang arbejdsløshedsdagpenge?

”Produktionen” af sygedagpengemodtagere sker i mange tilfælde i form af følgerne af et dårligt arbejdsmiljø i den enkelte virksomhed. Her ville det være befriende om DI og mange af organisationens medlemsvirksomheder tog ansvar ved at lave - og bruge - værktøjer til årsagsafdækning med aktivt brug af arbejdsmiljøorganisationen for at finde frem til klarhed over mulige arbejdsmiljømæssige årsager til fravær.

Der er ingen tvivl om, at der også i fremtiden vil og skal være et godt samarbejde mellem hele det lokale erhvervsliv, de lokale faglige organisationer og Jobcentret, hvor alle parter skal medvirke til at skabe og udvikle flere arbejdspladser i det private erhvervsliv.

DI behøver for min skyld ikke sende flere breve fra centralt hold baseret på usandheder, manglende helhedssyn og manglende forudsætningserkendelse!

Det burde i stedet have handlet om tilbud om nye jobs, fleksjobs, skånejobs og praktikpladser til unge m.v. i de lokale medlemsvirksomheder.

Skuffende, at DI desværre ikke er nået længere!

Læs også en fortælling om et umiddelbart truende initiativ fra de 12 borgerlige i forbindelse med et kommende udbud af driften af det nye plejecenter: www.svend-erik.nu/538.html