Udbud af Birkehøj Plejecenter venter lige nu forude….

 

af Svend-Erik Hermansen, medlem af Ældreudvalget

 

I oktober kunne vi efter budgetvedtagelsen konstatere, at det borgerlige flertal havde besluttet: ”Konkurrenceudsættelse af ydelser inden for ældreområdet”, og det betyder som bekendt PRIVATISERING!

 

De borgerlige partier har desværre flertallet til at gennemføre et udbud af driften af det nye plejecenter, hvorfor Socialdemokraterne blot kan sætte sig tilbage og vente på resultaterne…

Det mener jeg nu ikke, vi skal.

Socialdemokraterne skal nemlig præge betingelserne i udbuddet på en sådan måde, at der tages højde for vore betænkeligheder i nødvendigt omfang.

Det gælder for resten også alle andre udbud af opgaver, hvor skattemidler fra Høje-Taastrup Kommune anvendes til køb af ydelser på enhver måde!

 

Forudsætningerne i fremtiden for driftsopgaver på Birkehøj

Et firma bliver først inviteret med i en udbudsrunde, hvis der er styr på følgende elementer:

 

Er det lovligt at stille disse krav?

Der har i tidens løb været mange fortolkninger om lovligheden af, at et lovligt valg byråd stiller ganske naturlige krav for at sikre såvel plejehjemsbeboerne som medarbejderne samt også sikrer reelle konkurrenceforhold overfor andre virksomheder – og kommunens medarbejdere.

Angrebene fra især borgerlig side har altid taget udgangspunkt i friheden til selv at måtte bestemme frem for kravet om solidaritet.

Dermed er vi vel tilbage til tiden før det var nu, hvor netop solidariteten på arbejdsmarkedet var med til at skabe rimelige vilkår for enhver, ligesom det også var med til at sikre den velfærd, som vi i Danmark lige nu har stor gavn af i forhold til mange andre lande også i de europæiske naboskaber.

De borgerlige er så forhippede på at privatisere det kommende plejecenter, Birkehøj, som et klart indspark i den ideologiske kamp mellem Socialdemokraterne og de borgerlige, hvor VI mener, at velfærdsydelser, som betjener ældre medborgere på et plejecenter altid kan og skal være en kommunal opgave.

Ingen skal nemlig kunne tjene penge på at give service på dette område.

Det er foreløbig anslået, at en privatisering af dette plejecenter vil kunne give besparelser på 3.1 mill. Kr. – og hvor er det så lige man kan spare?

Det er næsten alene ved at skære ned på antallet af medarbejdere, hvilket vil kunne betyde mindst 7 - 9 medarbejdere mindre end ved en kommunal drift (!)

 

I forbindelse med sagens behandling vil det vise sig om borgmesteren også går efter at gennemføre forsøg med at få lavet et udbud til et firma uden overenskomst, der kan betyde aftaler med de gule og billigere forsikringsforeninger, hvor nogle så tror, de er medlem af en fagforening….

Resultatet er dårligere aflønninger for at der kan blive plads til fortjeneste for de nye private arbejdsgivere i firmaet og et dårligere arbejdsmiljø for de få værende medarbejdere.

 

Drift af et plejecenter er en kommunal opgave såvel politisk som ikke mindst driftsmæssigt og dermed i opgaveudførelsen.

 

Find den foreløbige historie om alle andre problematikker omkring Birkehøj Plejecenter via www.svend-erik.nu./495.html   

 

Debatten og historien fortsætter også på den særlige gruppe på Facebook:

Skal PRIVATE overtage driften af Birkehøj Plejecenter – NEJ TAK!

 

Et kommende indlæg vil give resultaterne af kampen mod kravene til indholdet i et kommende udbud som besluttet af partierne Venstre, Radikale, Dansk Folkeparti og Konservative – find deres baggrundsforslag på www.svend-erik.nu/448.html , hvor indholdet af PF 9-20 og spørgsmål/ svar nr. 12 udgør det foreløbige beslutningsgrundlag for de 12 byrødder….!