Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


HjemHvor bliver magten af…..? 

 -  Af Svend-Erik Hermansen, socialdemokratisk byrådsmedlem i Høje-Taastrup kommune


Læs også Du har fået nyt forsyningsselskab

Såvel provinsbyer som forstæder sygner hen, har det lydt i flere medier i løbet af 2012.

Er der noget om snakken - og hvis ja – hvorfor sker det så?

Hvis vi ser på et af hjørnerne i det danske demokrati, har det været den lokale samling om konkrete nødvendige opgaver – og det blev tilbage i tiden gennemført i andelsbevægelsen, som kom til at betyde utrolig meget for udviklingen især i landbruget.

Nu er denne beslutnings – og fællesskabsform ved at være skudt fuldstændig i sænk primært af såkaldt økonomiske årsager, hvor snævre kapitalinteresser har overtaget magten fuldstændig.

Nu ser vi det samme ske med store dele af forsyningskæderne til borgere og erhvervsliv i hovedstadsområdet.

Mærkværdigvis var det et næsten enigt folketing, som i forrige valgperiode vedtog lovene om effektivisering af vandværker og kloakanlæg.
Med denne lovændring skulle alle lokale (kommunale) forsyningsselskaber udskilles fra offentlig drift over til selskaber uafhængig af byrådsbeslutninger.

Det betød i Høje-Taastrup kommune meget store udgifter for etablering af selskabet HTK Forsyning med to underselskaber HTK Vand og HTK Kloak.
Jeg var med i de første bestyrelser og kan bevidne besværet og ikke mindst økonomien med etableringen af disse selskaber, som indtil videre fortsat har 3 byrådsudpegede byrådsmedlemmer som bestyrelse….
Samtidig steg kravene til daglig drift ekstremt, ligesom revisorudgifterne eksploderede for at man kunne rapportere til overordnede statslige myndigheder, som så også kom i godkendelsesklassen med stort besvær til følge i hvert eneste kommunalt selskab over hele landet.
Men det skulle blive meget mere effektivt var lovkravet!

Nu er det samme så ved at ske med spildevandsområdet, hvor Avedøre Spildevandscenter omfattende 10 vestegnskommuner er ved at blive underlagt et ”samarbejde” mellem hovedstadsområdets spildevandscentre og under styring af Københavns Kommune.
Årsagen er angiveligt større krav til viden, regnskab og revision -  ikke så meget til udførelse af den primære opgave med at få spildevandet håndteret miljømæssigt korrekt.

El- siden er tidligere blevet opslugt af DONG, som har fjernet de lokale elselskaber overalt i landet.

Centraliseringen i hovedstadsområdet vil også i fremtiden kunne komme til at omfatte fjernvarmeforsyningen, ligesom styringen og dermed udviklingen af affaldssektoren også vil fortsætte ad den vej, man allerede her er godt i gang med. 
Et eksempel er her at KARA (Roskilde og omkringliggende kommuner) har overtaget Noveren, som ellers stod for Odsherreds affaldsforsyning.

Hovedstaden samler endnu mere magt, men udover bestyrelser med enkelte borgmestre i fremtiden på områderne, vil det være embedsværkerne og kontrolinstanserne på Slotsholmen, der kommer til at bestemme udviklingen overalt – også hvis byrådet ønsker et ekstra overløbsbassin i Høje-Taastrup til sikring mod følger af skybrud i fremtiden.
Samtidig kan vi risikere at komme til at være med til at betale for manglende vedligeholdelse af vand – og kloakanlæg i København – også når man f.eks. skal i gang med store skybrudsforhindringsarbejder.

Den lokale indflydelse er på vej til at forsvinde, måske også fordi ikke ret mange ønsker at være fælles om disse dele af demokratiet.

Det kan dog have alvorlige lokale konsekvenser for lokal vandforsyning, spildevandshåndtering, affaldsforsyning, elforsyning og varmeforsyning, at magten forsvinder mod hovedstaden.

Kig i øvrigt nøje på den nye hjemmeside, www.hofor.dk, som åbner 7.januar.

Navnet skal nok blive kendt i fremtiden ud fra de opgaver, man er i gang med at påtage sig!

Læs mere om baggrunden for disse synspunkter på www.svend-erik.nu/516.html og på www.vores-vand.dk samt selvfølgelig på www.hofor.dk

Når magten over væsentlige lokale områder forsvinder, er der også en risiko for dårligere service, ligesom risikoen for manglende ansvar for brugen også forsvinder.
Forsvinder demokratiet, forsvinder også magten til noget som helst lokalt – og risikoen for at borgere og erhvervsliv også tænker på at forsvinde til andre og mere interessante steder, ligger lige for.

Det er nok ikke en tilfældighed, at kun få af de allerstørste byer i Danmark lige nu er de eneste, der oplever tilflytning og hvor det er muligt at sælge sin bolig.

Under alle omstændigheder centraliseres magten ekstremt meget i disse år på mangfoldige områder og det sker hverken i de københavnske forstæder eller i provinsbyerne omkring København

Det sker kun i København!