Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Gennem fornyelse skaber vi bedre velfærd

Den helt store udfordring frem mod kommunalvalget til november bliver at få vist, at lokalpolitiske beslutninger gør en forskel i almindelige menneskers liv og dagligdag, skriver KL's formand i sin nytårsudtalelse.

Af Erik Nielsen, formand KL

Kommunestyret, som vi kender det, er under ombrydning. Ved kommunalvalget i 2009 var stemmeprocenten den laveste i 35 år. Det siger sig selv, at det er en kæmpe udfordring for det lokale demokrati.

Til november er der igen valg til kommunalbestyrelserne. Den helt store udfordring bliver at få vist, at lokalpolitiske beslutninger rent faktisk gør en forskel i almindelige menneskers liv og dagligdag, så det bliver klart for enhver, at vores kryds på valgdagen har en betydning.

I det forgangne år har vi set talrige eksempler på, at kommunalpolitik gør en forskel. I kommunalbestyrelser landet over er der truffet vanskelige, men nødvendige beslutninger. Vi har foretaget en historisk opbremsning i de kommunale driftsudgifter, der kraftigt bidrager til genopretningen af dansk økonomi oven på den alvorlige krise.Se også

Stort mindre-forbrug i det offentlige

Men vi har ikke bare kørt en grønthøster hen over alle de store serviceområder. I stedet har vi benyttet krisen til, i dialog med vore medarbejdere, at gennemføre omstillinger og effektiviseringer, der gør, at vi kan fastholde et højt serviceniveau trods en meget stram økonomi.

Det ser vi, når kommunerne udnytter mulighederne for via digitalisering og smartere teknologi at reducere de administrative omkostninger. Vi ser det på ældreområdet, hvor genoptræning og hjælp-til-selvhjælp har medvirket til, at mange kan klare sig selv og blive ”herre i eget liv”, og det har givet mange ældre en bedre livskvalitet.

Og vi ser det, når kommunalbestyrelser landet over træffer beslutninger om at ændre på skolestrukturen, så det faglige niveau bliver styrket, blandt andet ved at flere elever undervises af lærere med linjefagskompetence.

Se også

Økonomer tvivler på stram udgiftsvækst i det offentlige

I 2013 skal vi indgå aftaler om nye overenskomster på det kommunale område. I overenskomstforhandlingerne, der blev skudt i gang i december, sætter kommunerne fokus på folkeskolelærernes arbejdstidsregler. Det gør vi, fordi vi vil en bedre skole for vores børn.

Jeg håber, at 2013 bliver året, hvor vi for alvor tager livtag med de aftaler, der dikterer, hvor lang tid en lærer må bruge på fx undervisning. Som på alle andre arbejdspladser skal den prioritering være op til den lokale ledelse.

KL går derfor til overenskomstforhandlingerne for at forandre og omstille.

Se også

KL: Intelligente besparelser

Hvis vi skal højne det danske uddannelsesniveau og forhindre, at hver sjette elev forlader folkeskolen uden de, mest basale færdigheder, er vi nødt til at give elever og lærere mere tid sammen, da læreren er den person, der har størst betydning for elevernes læring. Og vi er nødt til at udvikle skolen i fællesskab.

Godt nytår!