Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Kommentarer i årets løb – og lidt om forventningerne til 2013…..

  -  Af Svend-Erik Hermansen, byrådsmedlem for Socialdemokraterne

2012 bragte en fortsat krise, som også betød en del for det lokale politiske arbejde i Høje-Taastrup Kommune.

Ikke desto mindre er der mange områder, hvor den lokale indflydelse betyder meget for borgere og erhvervsliv uanset nedskæringskrav fra Folketinget.

Derfor er det vigtigt, at byrådsmedlemmer deltager meget aktivt i den fortsatte holdnings- udvikling og debattilkendegivelser og dermed også præger de beslutninger, der skal tages på mangfoldige områder i en kommune.

Her vil der nu blive bragt et prioriteret udvalg af væsentlige kommentarer på www.svend-erik.nu.

Kampen om magten på vandområdet og på spildevandsområdet var et væsentligt emne i årets løb – og her må det desværre konstateres, at Københavns Kommune vandt over bl.a. vestegnskommunerne og nu tager magten over udviklingen på disse områder; et pudsigt element for mig var en regulær skideballe fra en tidligere borgmester (fra Herlev) over mine skriverier om dette emne – www.svend-erik.nu/492.html  

Ungdomsskolen er et rigtig godt tilbud til alle unge i Høje-Taastrup Kommune, ligesom man også har plads til 40 unge, som de almindelige skoler ikke har gjort det store indtryk på….

Der er altid aktiviteter i gang og årets ”trussel” om mulig flytning til Parkskolen blev ikke iværksat, hvilket nu skaber ro om opgaverne, men som også giver lidt skuffelse i forhold til kommunens samlede skoletilbud til unge mennesker.

Fjernvarmen og mulighederne for at få tilgang til denne miljøvenlige måde at få overskudsvarme i huset, var et meget højt debatteret emne i årets lød – især omkring Fløng, hvor borgere med nyere gasanlæg var meget imod, medens andre borgere i området ”tørstede” efter adgangen. Men det drejer sig nok ikke så meget om det varme vand som det drejer sig om ordet tilslutningspligt! www.svend-erik.nu/6oo.html.   

Integrationen er desværre fortsat et meget stort problem i denne kommune, men især det radikale medlem af byrådet var meget vred over den udlægning i forbindelse med vedtagelsen af en politik på området. Ordene var mange og meget vredladne – så dem lader jeg være med at bringe her! www.svend-erik.nu/20.html

Kløverhusets skæbne som demensplejecenter blev der kæmpet om igennem hele 2012. Desværre ”vandt” de borgerlige over holdningerne fra Socialdemokraternes side om at bevare og måske endda udbygge dette lille center med plads til 19 demente.
Nu vil centret så blive nedlagt og omdannet til brug for psykisk udviklingshæmmede en gang i løbet af 2014.
www.svend-erik.nu/374.html.

Modersmålsundervisningen kom igen på dagsordenen, da det radikale byrådsmedlem foreslog intensivering af denne lidt mærkværdige form for integrationsaktivitet.
Måske var han inspireret af Regeringsgrundlaget fra 2011, som vistnok indeholdt formuleringer på området.
Der blev rettet skarpt skyts mod disse holdninger fra min side – også med materiale fra langt tilbage i tiden!
www.svend-erik.nu/454.html.

Rønnevangsskolen skulle efter lukningen af det borgerlige flertal danne baggrund og bygninger til brug for det nye plejecenter, som undervejs blev døbt Birkehøj.

Den konservative borgmester mente, at de kommende beboere skulle betale husleje ud fra en høj salgspris for en nogenlunde ubrugelig skole til plejehjemsbrug. Til sidst måtte han erkende, at værdien af grunden var det eneste, der kunne klargøres som noget, der kunne tillades afregnet – en lang kamp for ”klargøring af fakta” var overstået. www.svend-erik.nu/444.html.

Når et nyt eller gammelt område skal udvikles eller bare omdannes i sin anvendelse, udarbejdes der altid et forslag til en ny lokalplan for brugen fremover.

Samtidig er der normalt også et borgermøde i løbet af høringsperioden.

Det var også tilfældet med den nuværende grund med lastvognsparkering og ingen aktivitet på hjørnet af Vesterparken og Høje-Taastrup Vej nær Hovedgaden.
Socialdemokraterne var som vanligt meget aktive i forbindelse med et sådant nyt lokalplanforslag, hvor også baglandet i Teknik – og Miljøgruppen var med i debatten.
Hvordan sagen endte, fremgår af en del indlæg på mine hjemmesider, ligesom især Lokalavisen havde en del indlæg.
www.svend-erik.nu/532.html.

Budget 2013 blev en topscorer på siderne som følge af borgmesterens forbud mod kendskab til et stort antal spareforslag fra hans administration, hvor det kunne konstateres, at bl.a. medarbejderne og mange borgere læste de forskellige budgetnedskæringsforslag på siderne.
Det bliver interessant at se, om borgmesteren i et valgår også vil prioritere adgangen til min hjemmeside? www.svend-erik.nu/463.html

Den fortsatte løben efter digitaliseringens fordele betød, at kommunens borgere uden computer og IPad m.v. blev meget ringere stillet i løbet af 2012 – desværre. Den eneste, der kæmpede imod disse skridt, var undertegnende, og det høstede ikke megen ros!

En række artikler i aviserne og her på nettet forklarede lidt om baggrunden for denne klare modstand fra en borger, der dog også arbejder med IT i dagligdagen. www.svend-erik.dk/499.html

Sammenfatning

Der er mange andre emner og indlæg, som kunne fremhæves her ved årsskiftet, men her vil jeg opfordre til, at interesserede læsere kigger i indholdsfortegnelsen, som fortæller om aktiviteterne på siden. Samtidig med brugen af www.svend-erik.nu har Facebook også spillet en stor rolle, hvor der her er lavet links til de forskellige indlæg.

Hvad bringer 2013 – og hvad vil fokus være?

Birkehøj og privatiseringen (udbud…) og besparelserne i den forbindelse, vil være særlige emner, som løbende vil blive fulgt, samtidig med kampen for at åbne plejecentrene mere op for omverdenen til gavn for ældre over hele kommunen og ikke mindst til gavn for mange beboere på plejecentrene.

Socialdemokraternes nye valgprogram er under udformning lige nu, og kampen står her om at få et meget tydeligt og direkte valgprogram med klare holdninger til den service og de krav vi vil stille, når et nyt byråd med vores ledelse tager over med virkning fra 1.januar 2014.

Renoveringen af Selsmoseskolen og Rønnevangsbadet for PCB og skimmelsvamp vil også være på dagsordenen ud fra ønsket om at værne om brugere og medarbejdere i bygningerne disse steder.

Vallensbæk Moseer også med, og Mosens Dag den 1.september vil også blive omtalt, ligesom opbygningen af Shelterhuset efter branden vil blive omtalt – www.vallensbaekmose.dk .

Høje-Taastrup Fjernvarmehar jubilæum i maj måned, hvor der også vil blive udgivet et skrift om fjernvarmens historie i Høje-Taastrup Kommune; her vil situationen i Fløng nok også være en del af fremtidens dagsorden i kampen for brug af overskudsvandet fra affaldsforbrændingsanlægene og Avedøreværkerne – www.htf.dk .

Trafikken og støjen fra last – og personbiler og tog er et tilbagevendende emne i Høje-Taastrup Kommune – og især Sydvej ved Transportcentret vil nok komme frem i fokus ud fra de foreløbige planer, som Socialdemokraterne endnu ikke har nærmere end et usikkert kendskab til…..

Der kunne nævnes mange flere aktuelle emner, men disse sider følger også udviklingen tæt og er altid parat til at give en kommentar, en holdning eller en mening med før alle andre!

Under alle omstændigheder vil der være helt særlig opmærksomhed i valgkampen, som kulminerer den 19.november med valg af bl.a. nr. 2 på den socialdemokratiske opstillingsliste.