Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Klar til boliger og dagligvarebutik på Høje Taastrup Vej

Lokalplanen for Høje Taastrup vej 2-6 er nu vedtaget af byrådet - dermed er vejen banet for dagligvarebutik og boliger.

Projektet har været i høring blandt borgerne og blev også præsenteret på et borgermøde i oktober. 

Vi har drøftet projektet med borgerne, hvor nogle er for og andre imod. Også ud fra dette grundlag har byrådet besluttet at gå videre med forslaget, da det især har en god kombination af både butik og boliger, en god arkitektur og en fornuftig trafikafvikling”, siger Svend-Erik Hermansen, socialdemokratisk medlem af Plan- og Miljøudvalget.

Mere handel i Taastrup
En analyse fra Institut for Centerplanlægning viser, at Taastrup har potentiale til, at flere indkøb lægges i Taastrup by – i dag lægger Taastrupborgerne kun 50 % af deres indkøb lokalt. Hvis der skal handles mere lokalt, forudsætter det også, at der er et bredt og varieret udbud af lokale dagligvarebutikker.

Den nye dagligvarebutik vil ikke skabe ekstra trafik, da den vil blive brugt af lokale Taastrup-borgere, som i forvejen kører på vejene. Det nye bycenter ved Taastrup Torv vil også primært tiltrække lokale borgere og vil således heller ikke skabe markant ekstra trafik i området.

Dertil kommer, at mange fra det primære boligområde nok også vil bruge fortove og cykelstier i stedet for bilvejene.

Vi står med et helstøbt projekt, som også vil kunne styrke bylivet i den sydlige ende af Taastrup Hovedgade. På den måde får vi åbnet endnu mere for de muligheder, der ligger i Taastrup by”, siger Svend-Erik Hermansen.

Det er Danske Projekt Invest, som planlægger at bygge den nye dagligvarebutik. På første sal skal der bygges boliger med mulighed for at etablere et lægehus eller anden form for liberalt erhverv. Boligerne vil få både en terrasse og altan, og der er lagt vægt på et godt lysindfald i opholdsrummet med bl.a. tagvinduer, der giver dagslys ned i boligen.

Det er også Danske Projekt Invest, som indgår aftale med en dagligvarebutik. Det ligger endnu ikke fast, hvilken butik der vil åbne på Høje Taastrup Vej.

Der har været en ret kraftig kritik specielt mod Socialdemokraternes holdning og støtte til det nye projekt: Når Svend-Erik Hermansen undrer sig over, at butikker i lokalområdet, udover tåstrupborgerne, har udtrykt modstand mod etablering af butiksprojektet på Høje Taastrupvej, så har han åbenbart skyklapper på, hvis og når han handler lokalt, og ser flere og flere tomme butikslokaler !!”

Socialdemokraterne har især set på protesterne mod det nye byggeri for her igennem at finde ud af, om der ville være andre forslag om brug af grunden udover den i dag værende vognmandsforretning” fremhæver Svend-Erik Hermansen.

Det viser sig her, at der hverken i forbindelse med borgermødet, med facebooksiden eller ved underskriftsindsamlingen er kommet tilkendegivelser om andre muligheder end den foreslåede dagligvarebutik med boliger og en lægeklinik.

Derfor har det også været naturligt at se på hvor underskrifterne er kommet fra – og her viser det sig, at den nære lokale modstand ikke har været så stor.
Det har haft betydning for Socialdemokraternes stillingtagen, hvortil også kommer, at risikoen for en fortsat til – og frakørsel af lastbiler undgås i fremtiden.
Hele vort holdningsbidrag og argumenter for og imod det foreslåede byggeri findes på
www.svend-erik.nu/518.html. 

Her er der selvfølgelig også holdninger om forretningslivet opfattelse af konkurrence om kunderne – og det er jo normalt noget, man er særdeles opmærksom på.
”Jeg tror samlet set, at en klar konkurrence blandt dagligvarebutikker i hele kommunen er en rigtig god ting for såvel borgere, som det erhvervsliv, der gerne vil etablere sig”, slutter Svend-Erik Hermansen.