Festdag:To skole-indvielser fredag den 4. januar 2013

Både Mølleholmskolen og Borgerskolen i Høje-Taastrup Kommune indvies efter store til- og ombygninger.

Fredag den 4. januar 2013 tegner til at blive en festlig dag i Høje-Taastrup Kommune, hvor to skoler holder officiel indvielse efter omfattende om- og tilbygninger i forbindelser med skolesammenlægninger.

Festlighederne finder sted på Borgerskolen, der beholdt sit navn efter sammenlægningen med den halve Rønnevangsskole, og på Mølleholmskolen, der blev dannet ved sammenlægning af Grønhøjskolen og Parkskolen.

Åbent hus
Borgerskolen i Taastrup
lægger for kl. 10 om formiddagen med et arrangement for eleverne i 0.-6. klasse. Kl. 11 er der så officiel indvielse med taler af blandt andre borgmesteren samt et surprise-indslag. Om eftermiddagen kl. 14-17 er der åbent hus for forældre og naboer, hvor der også vil være mulighed for rundvisning i alle nyskabelserne.

En af disse er Borgerskolens nye læringscenter. Det er indrettet i en helt ny tilbygning, som skaber sammenhæng mellem de fleste af Borgerskolens hidtidige bygninger og fremover bliver et centralt, fælles rum på skolen – blandt andet med et stort trapperum, der kan fungere som et lille amfiteater eller auditorium.

En anden nyskabelse er Borgerskolens nye indskolings- og SFO-område, som er skabt ved både om- og tilbygning. Tilbygningen rummer SFO-område med balkon og nyt SFO-køkken, og umiddelbart uden for er et nyt udendørs legeområde ved at blive etableret. Skolens udearealer renoveres frem til og med sommerferien.

Hædring af vindere
På Mølleholmskolen er der officiel indvielse kl. 15 samme dag – ligeledes med taler af blandt andre borgmesteren. Ved samme lejlighed vil der blive officiel hædring af vinderne af skolens navne- og logokonkurrencer. Der holdes særskilt indvielsesfest for eleverne senere på året – interesserede elever er dog også velkomne på dagen.

Mølleholmskolen har ligesom Borgerskolen fået et nyt stort SFO- og indskolingsområde. Desuden har skolen fået tilbygget en lang række nye klasseværelser, og fællesområderne mellem de nye og gamle klasseværelser er blevet moderniseret med bl.a. nicher til pc- og gruppearbejde. Også bl.a. læringscenter, gårdhaver og dele af udearealerne er renoveret.

Senest er den tidligere SFO Møllehøj ombygget til at blive rammen om et heltidstilbud for børn med vidtgående vanskeligheder. Børn og medarbejdere fra Højgården tager de nye omgivelser i brug efter nytår.