Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Kære socialdemokratiske byråds- og regionrådsmedlem. 
Rundt omkring i landet formulerer I handicappolitik og forholder jer herunder også til spørgsmålet om handicap og seksualitet.   I forlængelse af den aktuelle debat om et forbud mod købesex, vil vi knytte et par synspunkter til spørgsmålet om formidling af kontakt mellem prostituerede og handicappede borgere.  
 
Der er absolut ingen i Danmark, som ikke mener at prostitution er skadelig. De sociale- og ligestillingspolitiske konsekvenser er store og endvidere er prostitutionsmiljøer omgærdet af vold og kriminalitet. Derfor er der konsensus om, at prostitutionen skal bekæmpes, kvinder skal tilbydes veje ud af prostitution og mænd der køber sex, skal hjælpes til ændret adfærd.  

Så, lad os slå fast, at det ikke er en menneskeret at kunne købe en prostitueret. Det er ikke en menneskeret at have sex med et andet menneske. Men det er en ret at have en seksualitet og som handicappet at få hjælp til at håndtere denne seksualitet. Derfor er der specialuddannede seksualvejledere. Der er udviklet mange hjælpemidler; heri indgår ikke tilkøb af et andet menneske! 

Vi finder det dybt problematisk, hvis den offentlige myndighed via sine medarbejdere, bidrager til at købe kvinder i prostitution. De kommunale medarbejdere skal derimod bistå kvinder i prostitution til et liv med ordinær beskæftigelse. Vi kan sagtens skabe en bedre tilværelse for borgere med handicap og vi kan også blive bedre til at hjælpe dem i deres sexliv, men det må altså ikke være på bekostning af andre mennesker.   Vi ønsker jer alle en glædelig og fredfyldt jul. 

De bedste hilsner 
Rasmus Horn Langhoff  
Ligestillingsordfører

Marianne Bruun MF
Formand for Udvalget for Køn & Ligestilling      
Svend-Erik Herman

Svend-Erik Herman