Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Fjernvarmemuligheder i Fløng og omegn fremover?

Billigere varme og miljøfordele: Høje-Taastrup Kommune synes stadig, at fjernvarme er en rigtig god idé!

18. december står byrådet over for endnu en beslutning om, i hvilken takt udbygningen af fjernvarme kan ske.

Indstillingen fra Plan- og Miljøudvalget er at sige ja til Høje Taastrup Fjernvarmes udbygningsplan og at fjerne kravet om tilslutningspligt i dette konkrete forslag.

Fjernvarme er en god ide for langt de fleste borgere i Høje-Taastrup Kommune.

Varmeregningen bliver lavere, og man slipper for vedligeholdelse af et fyr.

Derudover medfører fjernvarmeudbygningen store CO2-forbedringer i samfundets klimaregnskab”, siger det socialdemokratiske medlem af Plan – og Miljøudvalget, Svend-Erik Hermansen.

Nye tal fra Naturgassen viser, at varmeprisen for et standardhus på ca. 130 m2 i Høje-Taastrup Kommune er 6 pct. lavere for fjernvarmekunder end for naturgaskunder.

Det svarer til en besparelse på næsten 1000 kr. om året.

Men når det er sagt, så er det i dette konkrete forslag frivilligt, om man vil have fjernvarmen eller ej.

Og det er op til kommunen og fjernvarmeselskabet at præsentere fakta, så man kan se præcis, hvilke fordele fjernvarme giver i forhold til andre varmekilder.

Der må vi erkende, at man sidste vinter nok var for tidligt ude og fra borgmesterens side var lidt for ivrig efter at indfri Høje-Taastrup Kommunes – og dermed lokalsamfundets -  energi- og klima mål”, understreger Svend-Erik Hermansen, der dog undrer sig over, om den massive tilslutning i andre dele af kommunen til fjernvarme nu også var blevet til noget, hvis sådanne forudsætninger havde været gældende tilbage i tiden, hvor man indførte tilslutningspligt i langt den største del af kommunen….!?

Ny dialog i Fløng
Høje-Taastrup Kommune med borgmesteren i spidsen stoppede en høring af projektforslaget om fjernvarme i Fløng, da forslaget mødte stor modstand netop pga. tilslutningspligten.

Nu er Høje Taastrup Fjernvarme i gang med at afklare, om det vil være muligt at tilbyde fjernvarme til forbrugere i det Vestlige Fløng på frivillig basis og dermed uden krav om tilslutningspligt – uden udgifter for de borgere og det erhvervsliv i Hedehusene, Høje-Taastrup og Taastrup, som er beslutningstagere i Høje Taastrup Fjernvarme.

Kommunen og Fjervarmeselskabet har netop mødtes med Fløng Bylaug, Fløng Klimaforening samt ikke mindst Engvadgård-bebyggelsen.

Formålet med mødet var at orientere om for mulighederne i fjernvarme – og dermed planerne for området.

Vi har bedt en række borgergrupper i Fløng om at komme med input til, hvordan vi kommer videre med udbygningen af fjernvarme denne gang uden at stille krav om tilslutningspligt i området”, fortæller Svend-Erik Hermansen - og fortsætter:

Der er kom en del gode ideer på bordet, og det er aftalt, at holde et nyt møde i starten af det nye år, hvor der skulle fremlægges en beregningsmodel, der viser, hvad tilslutningen kommer til at betyde økonomisk for den enkelte borger i området.”

Det er Høje Taastrup Fjernvarmes plan, at invitere til et borgermøde i Fløng i vinterens løb, hvor mulighederne for fjernvarmetilslutning vil blive fremlagt.

De første borgere i det vestlige Fløng kan - hvis tilslutningen er tilstrækkelig stor - få fjernvarme i rørene inden fyringssæsonen begynder til efteråret 2013.

Der er ingen tvivl om meget principielle holdninger også i Fløng til fjernvarmetilslutning, men det vil være en noget billigere varme for en større gruppe, fastholder Svend-Erik Hermansen, som håber på en god og saglig debat forud for endelige beslutninger i de berørte områder.

Fjernvarmevand er der nemlig masser af til rådighed fra DONGs Avedøreværker i Hvidovre, fra Vestforbrænding i Glostrup og fra KARA i Roskilde!