Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Boliger og Dagligvarebutik på hjørnet af Høje Taastrup Vej - Vesterparken?

Notat sag 17 økonomiudvalgets dagsorden 11-12-2012. Lokalplan 1.56.10 - støjhegn
Situationsplan - dagligvarebutik, Høje Taastrup Vej 2-6.PDF.
Situationsplan A3 - uden eksist. hegn og stakit.PDF.

Forslaget til lokalplanen om nyt brug af ”Lastbilgrunden” har nu været i høring, og sagen blev behandlet på Plan – og Miljøudvalgets møde den 4.dec.

Her blev høringssvarene gennemgået nøje - og især underskriftsindsamlingerne med 1035 indsigelser blev behandlet grundigt for om muligt at finde argumenter for andre aktiviteter på den nuværende vognmandsforretnings grund.

Også en gennemgang af Facebookgruppen mod byggeriet og borgermødets udtalelser var med i den politiske behandling af forslaget, som jo lægger op til, at der kan bygges en dagligvarebutik og boliger på Høje Taastrup Vej 2-6.

Fra Borgermødet var der særlig opmærksomhed om det tilsagn, som blev givet om at se på mulighederne for at etablere et støjhegn – og det har vi så fastholdt ved sagens behandling, oplyser Svend-Erik Hermansen, socialdemokratisk medlem af Plan – og Miljøudvalget.

Vi er tilfredse med, at der er interesse for at slå sig ned i Taastrup, og vi lægger vægt på, at bebyggelsen får en form og et udtryk, der passer sammen med Bymidten, ligesom den ny bebyggelse også falder godt sammen med bygningerne på Pile Allé, siger Svend-Erik Hermansen.

Facaden skal vende ud mod Høje Taastrup Vej og vareaflæsningen til butikken placeres bag arealerne til Taastrup Hovedgade for at mindske støjgenerne for boligerne på Pile Allé.

På første sal skal der bygges boliger med mulighed for også at etablere et lægehus.

Boligerne vil såvel en terrasse som en altan, og der er adgang til boligerne via en udvendig trappe i vestgavlen. Der vil blive et godt lysindfald i rummene med bl.a. tagvinduer med dagslys i boligen.

Vi vil gerne støtte livet i byen også efter butikkernes lukketid, og derfor lægger vi særlig vægt på, at der også er boliger i bebyggelsen, så vi udnytter arealet fuldt ud til glæde for bylivet, siger Svend-Erik Hermansen.

Han har også noteret sig ønsket om flere boliger i området fra modstanderne mod butiksbyggeriet.

Socialdemokraterne har været i kontakt med deltagere fra borgermødet og ikke mindst med borgere, der har skrevet under på listen over indsigelserne.

Samtidig er der konstateret stor modstand mod byggeriet fra andre butikker i Taastrup og omegn; det har undret os en del, eftersom man altid i denne del af erhvervslivet taler om det gode i en skarp konkurrence, siger Svend-Erik Hermansen med et lille smil på læben.

Vi har også kigget på, hvor modstanden mod byggeriet er kommet fra - og her er det tydeligt, at den helt lokale modstand ikke har været så stor ud fra de ca. 4000 borgere, der bor i nærområdet.  

Den socialdemokratiske gruppe i byrådet har diskuteret såvel forslaget som ikke mindst indsigelserne og modstanden mod byggeriet. Vi har i den forbindelse haft svært ved at finde argumenter, der giver nye forslag frem for den vognmandsforretning, der er godkendt til stedet i dag, fremhæver Svend-Erik Hermansen.

Vi lægger vægt på at få et projekt, som kan give området ved Høje Taastrup Vej og Taastrup Hovedgade et godt og tiltrængt løft.

Socialdemokraterne har derfor ud fra det foreliggende forslag, indsigelserne fra borgermødet og i underskriftindsamlingen taget endelig stilling til lokalplanforslaget efter at høringsperioden er overstået – og ud fra en samlet vurdering af alle kendte forhold, har vi besluttet, at dette forslag er betydelig bedre end det, vi så tidligere med LIDL-projektet for flere år siden, understreger Svend-Erik Hermansen.

Når der kommer en ny butik, vil lokalplanen netop sikre, at det ikke bliver et såkaldt ”skod-byggeri”, som modstanderne har frygtet.

Ud fra de nærliggende boligområder, kunne det også tænkes, at de fleste handlende i en ny butik på denne placering ville være borgere fra lokalområdet, som ikke alle bruger bil; dette faktum vil også medvirke til at mindske den frygtede trafikforøgelse.

Dertil kommer, at vi på denne måde får fjernet risikoen for en fortsat til – og frakørsel af lastbiler, som der faktisk er tilladelse til i dag, slutter Svend-Erik Hermansen.