Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


  

Danmarks største forsyningsselskab en realitet
I dag bliver Danmarks største forsyningsselskab en realitet. Syv forsyningsselskaber i hovedstadsområdet er gået sammen i et samlet selskab. Selskabet får navnet HOFOR, og ambitionerne rækker langt videre end at være størst. 

Du har fået nyt forsyningsselskab
Vi har skiftet navn til HOFOR. 
HOFOR er en fusion af forsyningsselskaber i din og syv andre kommuner. 
HOFOR er en fusion af Københavns Energi og vandselskaberne i kommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Vallensbæk.

Hvor bliver magten af…..?
Af Svend-Erik Hermansen, socialdemokratisk byrådsmedlem i Høje-Taastrup kommune
Såvel provinsbyer som forstæder sygner hen, har det lydt i flere medier i løbet af 2012.
Er der noget om snakken - og hvis ja – hvorfor sker det så?
http://www.svend-erik.nu/535.html

Spildevandscenter Avedøre i fremtiden?
Spørgsmålstegnet i overskriften skal tages dybt alvorligt!
Nu foreligger der nemlig en analyse af spørgsmålet om en fælles selskabsstruktur for renseanlæg i hovedstadsområdet.
www.svend-erik.nu/516.html

Skal Spildevandscenter Avedøre skifte ejer…?..... Svend-Erik Hermansen
Skal 
Spildevandscenter Avedøre skifte ejer…? ... Hermansen bestyrelsesmedlem iSpildevandscenter Avedøre Det er måske ... medlemskab af SpildevandscenterAvedøre Flere kombinationsmodeller
www.svend-erik.nu/492.html

En fælles spildevandskoncern i hovedstadsområdet?....... Svend-Erik Hermansen
Hermansen bestyrelsesmedlem i 
Spildevandscenter Avedøre Denne overskrift ... med i Spildevandscenter Avedøre sammen med ... rørføringer til AvedøreSpildevandscenter, der så
www.svend-erik.nu/407.html

Regnhændelser og overløb fra kloakanlæg…..det sviner og lugter! ....... 
På 
Spildevandscenter Avedøres (www.spildevandscenter.dk ) seneste møde fik bestyrelsen en oversigt over de overløb fra kloakanlæg, der var sket ved den såkaldte 
www.svend-erik.nu/284.html

Hvorfor kan affald ikke medforbrændes på kulkraftværkerne i Danmark….?
Igennem længere tid har byrådet i Høje-Taastrup haft en sag til behandling om byggeri af et nyt større affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup. Socialdemokraterne har krævet dokumentation for behovet for byggeri af anlægget bl.a. ud fra mulighederne for såkaldt medforbrænding af affald – udover biomasse - på f.eks. kulkraftværket i Avedøre.

www.svend-erik.nu/229.html