Erfaring: Svend-Erik!
Med overskriften Uværdigt Svend-Erik fremkom det radikale byrådsmedlem med kraftige angreb på undertegnede i sidste uges udgave af Lokalavisen.

Udover overskriften blev ordene pinlig optræden, usande og mistænkeliggørende påstande, misinformeret, talte mod bedre vidende, chokerede over SEHs uværdige optræden, miskreditere, falske påstande og demagogiske tricks brugt.

Så kan det jo næsten ikke blive værre, men det er underligt, når sagen alene drejede sig om, at Socialdemokraterne i integrationspolitikken ønskede mere fokus på tilegnelse af det danske sprog – også ud fra vores principielle holdning til, at modersmålet i Danmark er dansk!

Det er nemlig slet ikke nok med kulturelle, kriminalpræventive og sociale initiativer. At kunne sproget er frem for alt afgørende for en god tilværelse i  Danmark uanset etnisk oprindelse.

Også ønsket om at få forældre til børn i idrætsforeningerne med i forældrearbejdet var med.
Vi ville også gerne, at den nye integrationspolitik skulle understrege, at boligområderne ikke skulle udvikle sig til parallelsamfund i større omfang end nu.

Det er jo et faktum, at der desværre lige nu flere steder i Høje-Taastrup Kommune eksisterer parallelsamfund.
Vi understregede, at mulighederne for at kunne tage vare på sit og andres liv indebærer, at det være i beskæftigelse er vigtigt for en god integration.

Vi fattede simpelthen ikke, hvorfor man så højlydt var imod vore ret enkle forslag fra borgerlig side; måske kunne vi godt forstå det ud fra den radikal selvopfattelse, men det er jo en tilstand helt for sig selv.

Læs hele indlægget fra byrådsmødet i denne sag på www.svend-erik.nu/513.html

Sluttelig vil jeg dog nævne en enkel personlig reaktion: Jeg havde aldrig forestillet mig, at min anciennitet på snart 31 år i byrådet skulle blive betegnet som tilstrækkelig af en dansklærer….