Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


4. Er Fløng Klimaforening gået helt fra forstanden? 

- den ellers uddøde Fjernvarmesag

Høje Taastrup Fjernvarme er blevet bekendt med et notat fremsendt af Henrik Westergaard den 16. november 2012, med titlen "Er Fløng Klimaforening gået helt fra forstanden? - den ellers uddøde fjernvarmesag".

I notatet involverer nogle af udsagnene Høje Taastrup Fjernvarme, som fjernvarmeleverandør, hvorfor jeg kort vil kommentere disse.

Høje Taastrup Fjernvarme yder ikke støtte til Fløng Klimaforening

Selv HMN mener, at Høje Taastrup Fjernvarme er billigere end HMN, se vedlagte skrivelse fra HMN af 25. oktober 2012. Beregningen står for HMN’s ansvar.

Adskillige undersøgelser viser, at der er store besparelser på CO2 regnskabet ved konvertering fra gas og olie til fjernvarme. Således ville en samlet konvertering af Fløng give Høje-Taastrup Kommune en CO2 gevinst på ca. 36.000 tons. Vi henviser både til vores hjemmeside www.htf.dk og hjemmesiden www.veks.dk, hvor der er miljøoplysninger om fjernvarme.

Ved det energipolitiske forlig i foråret, hvor samtlige partier undtagen Liberal Alliance stemte for, blev det besluttet, at gassen som opvarmning skulle være udfaset i 2035, og der skulle ske 100.000 konverteringer fra gas til fjernvarme inden 2020. At gasselskaberne med en sådan politisk tilkendegivelse kan "få lov til" at sænke priserne i et forsøg på at udkonkurrere fjernvarmen, harmonerer ikke med tilkendegivelsen om at sætte fart på konverteringerne. Paradokset er viderebragt til politikerne. 

Ved den energispareaftale der lige er blevet indgået mellem forligspartierne og Dansk Energi (el-branchen), naturgasselskaberne, olieselskaberne og Dansk Fjernvarme, har man værdiansat den samfundsmæssige besparelse af energi ved et skift fra naturgas til fjernvarme, til 30%.

Afslutningsvis vil jeg orientere om, at der er ganske mange forbrugere i Fløng, der henvender sig, og gerne vil have fjernvarme. 

Med venlig hilsen

Erling Joost

Bestyrelsesformand