Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


2. Er Fløng Klimaforening gået helt fra forstanden? - 
den ellers uddøde Fjernvarmesag

Til

Henrik Westergaard 

Jeg håber, at vi i det mindste er enige om en ting, nemlig at respektere Danmarks Grundlov og hvad deraf følger af love med rettigheder og pligter.

Vi lever i et demokratisk samfund med ytringsfrihed, hvor styrken er, at vi alle kan blande os i diskussionen og dermed hjælpe vore folkevalgte repræsentanter til er træffe forstandige beslutninger.

Jeg deltager gerne i en diskussion, hvor fokus er på bolden. Men for at kunne forstå hinanden, er det selvfølgelig også befordrende, at man kender til den baggrund de øvrige diskussionsdeltagere har.  Jeg er medlem af Fløng Klimaforenings bestyrelse og initiativtager til at genstarte en dialog om fremtidig varmeforsyning i Fløng. Fløng Klimaforening en en forening af borgere i Fløng og omegn, som interesserer sig for bedst mulig udnyttelse af vore ressourcer - også privatøkonomisk. Du bruger i din mail de negativt ladede ord "selvbestaltet forening" - og ja vi er en gruppe mennesker, som bruger vores ret til at danne en forening og aktivt deltage i det lokale samfund. Vi modtager ikke støtte fra Høje Taastrup Fjernvarmeværk, og Miljø- og Energicenter Høje-Taastrups sekretariats-funktion er først og fremmest som bogholderi - en service vi betaler for.

Jeg må indrømme, at jeg kun kender til din baggrund fra den stort opsatte artikel, som blev bragt i Lokalavisen 21. februar 2012. Jeg kan forstå, at du er glad for dit gasfyr, og at du er imod tvangstilslutning til fjernvarmen. Men jeg forstår ikke, at dette skulle berettige den aggressive tone, du bruger i din mail. Jeg må spørge tilbage: Har du andre interesser i at argumentere for naturgas, som bedste løsning for alle Fløng-borgere?

Du er glad for dit gasfyr. Det er der også mange andre der er. Jeg har været glad for mit oliefyr, men efter 30 år ved jeg, at jeg skal se mig om efter noget nyt. Oliefyr bliver det ikke - og snart bliver det jo også ulovligt. Andre i Fløng har el-varme eller lille lokal fælles varmeforsyning (en blokvarmecentral). Der er således mange forskellige behov i Fløng, og det er dem, vi gerne vil have afklaret. Er der områder/veje i Fløng, hvor fjernvarme vil være et godt alternativ til den nuværende opvarmningsform? Og i hvilke områder er f.eks. naturgas den foretrukne varmekilde?

I bestyrelsen for Fløng Klimaforening var vi kede af, at debatten om fjernvarme blev stoppet før den kom i gang. Debatten stod og faldt med spørgsmålet om tilslutningspligt og muligheden for dispensation. Vore byrådspolitikere havde lagt op til at fjernevarme skulle blive en økonomisk fordel for den enkelte husstand, og at der skulle være gode muligheder for dispensation. Men der opstod stor usikkerhed om, hvad Kommunen kunne give dispensation til og derfor blev projektforslaget trukket tilbage. Vi kom aldrig videre med at se på, hvad fjernvarme eller naturgas ville betyde for eksempel for dem, som i dag har el eller oliefyr. Og vi kom heller ikke videre med at drøfte de samfundsmæssige aspekter af de forskellige opvarmningsformer - emner som du selv nævner (dog kun til fordel for naturgas). Jeg bringer også i erindring, at selv om bestyrelsen for Landsbylauget - Fløng Sogn var særdeles aktiv i at undgå tvangstilslutning til fjernvarmen, så tog man ikke stilling til, om fjernvarme kunne være en fornuftig alternativ varmekilde. Vi i Fløng Klimaforening blandede os slet ikke i den politiske debat om tilslutningspligt, men prøvede i stedet at give den enkelte husejer nogle redskaber til selv at beregne på de økonomiske konsekvenser med deres eget forbrug og de tal, som de troede på.

Bestyrelsen i Fløng Klimaforening vil gerne, at vi vender den demokratiske proces, så det bliver os borgere, der giver vores mening videre til vore byråds-politikere (og ikke kun modsat). Husene og husejerne i Fløng er ikke ens, og derfor er det naturligt, at der er forskellige behov og ønsker. Med spørgeskemaet har alle mulighed for, at fortælle om deres tanker.

Jeg vil derfor blot opfordre dig til at deltage i en kommende debat med saglige argumenter. Jeg kan ikke forhindre dig i at bruge revolver-retrotik, men jeg finder den ikke passende i en demokratisk diskussion.

Og lige til sidst. For to uger siden arrangerede Fløng Klimaforening en aften, hvor emnet var "Brændeovne, og hvordan den bruges rigtigt". Desværre fik vi ikke fortalt om arrangementet i Lokalavisen, så du har ikke hørt om det.

"Varme" hilsner

Søren Terp Madsen