I demokratiets tjeneste – også i dagligdagen?
Af Svend-Erik Hermansen, Byrådsmedlem (S)

Med en kommentar forleden gav Jesper Kirkegaard nogle holdninger til kende, som primært var rettet mod min person. Det er ganske uinteressant for borgerne i Høje-Taastrup Kommune, som nu må undvære indsigt i, hvad byrådet beskæftiger sig med.


På tirsdagens byrådsmøde manglede de fleste tilhørere dagsordenen på 61 sider – og kunne kun høre på debatten, som bl.a drejede sig om danskundervisning for indvandrere og især om den radikale folkeskolelærer (han fremhævede det selv!).

I Høje-Taastrup kommune har beslutningstagerne nemlig besluttet en markant adgangsbegrænsning til at kunne følge med i, hvad de 21 byrødder lige nu beskæftiger sig med.

Omlægningen betyder også, at det for nogle grupper bliver endog meget svært - om ikke umuligt – at være med som beslutningstager i byrådet fremover.

Det er nemlig slet ikke alle borgere, der har adgang til IT, ligesom en borger, der nu gerne vil følge lidt med skal i gang med investeringer i en bærbar PC eller en IPad.

Jesper Kirkegaard, som til daglig er de konservatives budgetnedskæringsordfører (!), tager i sit angreb på mig slet ikke udgangspunkt i borgerens situation – og det er faktisk det, vi alle er valgt til!

Vi får dog at vide, at den nye begrænsende form for borgerne skulle være en gevinst for demokrati og åbenhed og samtidig får jeg at vide, at mine argumenter er pinlige – og at vi skal høste gevinster, der fremkommer ved brug af ny teknologi.
Jeg mener, at vi først og fremmest skal sørge for, at alle borgere kan følge med i byrådets arbejde uden de store problemer.

Jeg håber dog, at den borgerlige lejr nu vil medvirke til, at der i det mindste til byrådsmøderne er papirudgaver af dagsordenen, så almindelige mennesker uden tekniske hjælpemidler kan følge med – det kan nemlig være svært, som det også viste sig ved byrådsmødet forleden, hvor dagordenen var lidt bagefter for enkelte udvalgsformænd, da beslutningerne skulle gennemgåes….

Svend-Erik vil fortsat gøre brug af papir i nødvendigt omfang uanset en lidt sværere tilgang til at være med i demokratiets tjeneste!