Er Fløng Klimaforening gået helt fra forstanden?
 - den ellers uddøde Fjernvarmesag

 - Af Henrik Westergaard
Jeg er blevet bekendt med, at Fløng Klimaforening jf. vedlagte bilag, atter presser på for at få husejerne i Fløng til, at tilslutte sig Høje Taastrup Fjernvarmeværk. Sagen blev ellers behandlet af kommunalbestyrelsen i foråret, som trak sagen tilbage – blandt andet efter massive protester fra lokalbefolkningen.

Fløng Klimaforening er en selvbestaltet forening, som efter min opfattelse ingen adkomst har til, hverken at true husejere eller bede de lokale grundejerforeninger om at deltage i spørgeskemaundersøgelser – rettet mod de enkelte husejere. Hvis Høje-Taastrup Kommune ønsker at forhøre sig om den enkelte husejers mening om fx fjernvarme, kan kommunen selvstændigt spørge sine borgere herom. Det skal ikke foregå gennem en mindre lokal interesseforening.

Hvad kommer det Fløng Klimaforening ved, om fx en borger er folkepensionist, om hvad en borger frygter mest ved overgang til anden energiforsyning, hvor store borgernes huse er, etc., etc. Ligeledes skal Fløng Klimaforening ikke true husejerne, som det er tilfældet i begyndelse af brevet fra Klimaforeningen – ”Koldt brusebad og ingen varme”.

Hvad er I dog for nogle mennesker. Og derfor har jeg nogle spørgsmål til jer hos Fløng Klimaforening:

 - Hvor mange medlemmer har Fløng Klimaforening? På jeres seneste generalforsamling den 18. april 2012, mødte der 12 medlemmer op, heraf vel de 8 med tilknytning til bestyrelsen – suppleanter og revisorer

 - Modtager Fløng Klimaforening økonomisk støtte fra Høje-Taastrup Fjernvarmeværk?

 - Hvorfor er sekretariatet for Fløng Klimaforening henhørende under Høje-Taastrup Kommunes Miljøcenter? Hvordan er de økonomiske interesser kædet ind i hinanden i så henseende?

- Hvorfor er Fløng Klimaforening interesserede i, at husejerne i Fløng skal ofre i omegnen af 50.000 kr. – måske meget mere – for at gå væk fra naturgas og over til fjernvarme, velvidende, at de løbende udgifter ikke bliver lavere end de er til køb af naturgas?

 - Har Fløng Klimaforening sat sig ind i, i hvor mange år der endnu kan leveres naturgas – formentlig i flere hundrede år? Tal med HMN-Naturgas om det.

- Er Fløng Klimaforening klar over, at HMN-Naturgas nu for 4. gang vil nedsætte prisen for naturgas. Høje-Taastrup Fjernvarmeværk kan slet ikke konkurrere med de priser.

- Er Fløng Klimaforening klar over, at et Fjernvarmeværk både anvender olie og naturgas for at levere til kunderne? Mængden af andre brandbare materialer forventes i årene fremover at blive mangelvarer, hvorfor Fjernvarmeselskaberne i højere grad end nu må anvende olie og naturgas.

- Deltager Fløng Klimaforening i de internationale forhandlinger, hvor man forhandler CO2-kvoter mellem landende – forstået på den måde, at det godt kan være en CO2-kvote nedgang i et område/land i produktionen ikke medfører mindre CO2 virkninger i andre områder/lande, fordi andre blot sætter deres CO2-udledning op.

- Har Fløng Klimaforening beregninger der påviser, at CO2-udslippet bliver mindre, hvis samtlige huse i Fløng opvarmes med fjernvarme. Fløng ligger jo i et naturlandskab/eller tæt på landzone, hvor forurening generelt er lav.

- Hvorfor modarbejder Fløng Klimaforening ikke udledningen fra brændeovne. Det vil da give mærkbare forureningsreduktioner?

- Har Fløng Klimaforening tænkt på det samfundsøkonomiske spild der består i, at Hovedstadens Naturgasselskab – nu HMN Naturgas – for små 30 år siden investerede i nedgravning af naturgasrør mv., og som Fløng Klimaforening nu gerne ser skrottet til fordel for nye nedgravninger fra Høje-Taastrup Fjernvarmeværk – uden nogen som helst økonomisk fordel for den enkelte husejer.

- Har Fløng Klimaforening tænkt på de økonomiske forhold hos den enkelte husejer, hvis man tvinger dem over til fjernvarme. Har folk pengene, kan de låne dem, etc. De kan selvfølgelig låne en del af pengene hos Høje-Taastrup Fjernvarmeværk til ågerrenter.

Hovedstadens Naturgasselskab havde for små 30 år siden og sidenhen succes med at sælge naturgassen, som forurener langt mindre end olie. Man stillede os desuden i udsigt, at prisen på naturgas ville falde i takt med, at selskabets 30-årige lån ville blive indfriet. Og sådan er det også gået.

Og hvorfor har I denne interesse for fjernvarme hos Fløng Klimaforening, når der er masser af naturgas, lave priser herfor, etc. Har I en skjult dagsorden hos Fløng Klimaforening?

Venlig hilsen
Henrik Westergaard