Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


I demokratiets tjeneste…..?

  - Af Svend-Erik Hermansen, byrådsmedlem i Høje-Taastrup

Demokrati er der i et samfund, hvor alle mennesker har mulighed for indflydelse på stort og småt i tilværelsen.
I Høje-Taastrup kommune har alle beslutningstagere – valgt af borgerne ved valget i 2009 – besluttet en markant adgangsbegrænsning til at kunne følge med i, hvad de 21 byrødder lige nu beskæftiger sig med.
Omlægningen betyder også, at det for nogle grupper bliver endog meget svært - om ikke umuligt – at være med som beslutningstager i byrådet fremover.

Hele emnet er beskrevet på kommunens hjemmeside – www.htk.dk under dagsordener – og findes her som sag 1 til Økonomiudvalget (Indførelse af elektronisk E-dagsorden).

Sagen er nu vedtaget den 23.oktober 2012, og der sættes punktum for tiden, hvor byrådsmedlemmer, borgere, erhvervsliv, foreningsmedlemmer, skoleelever og ældre m.fl. havde adgang til at læse såvel sagsfremstillinger som forslag til beslutninger på papir.
Det er ikke en udvikling, som jeg var tilhænger af, men et klart og markant flertal vedtog sagen.
Således er demokratiet jo også – selvom ikke mange valgprogrammer forud for novembervalget i 2009 nævnte noget om dette emne….

Beslutningen betyder, at byrådsmedlemmer alene via IPad 3 får adgang til dagsordener og materialer til forberedelse af møder, hvor beslutninger tages.
Samtidig vil kun borgere med adgang til egen e-mail kunne abonnere på byrådsdagsordenerne, da trykkeriet nedlægges.
Heller ikke på bibliotekerne og i Borgerservice vil man kunne læse dagsordener på papir, men det loves dog, at medarbejdere her vil kunne hjælpe med at søge det ønskede materiale elektronisk…..

Det er i orden lovgivningsmæssigt, idet Folketinget i 2010 vedtog en lov, der muliggjorde et stort NEJ til papirdagsordener……

Det vil betyde store vanskeligheder for mennesker uden adgang til eller uden kendskab til brug af IT; dermed udelukkes borgere i dette land og i denne kommune fra at kunne deltage aktivt i demokratiets tjeneste – og det var vel egentlig ikke den vej, vi skulle….?

Men trøst jer: Af sagsfremstillingen til sagen lød det fra Administrationen, at ”Løsningen har en moderne og fleksibel brugergrænseflade, som brugerne let kan blive fortrolig med. Løsningen giver endvidere byrådsmedlemmerne mulighed for at tilføje noter til materialet digitalt.”

Så må vi jo håbe, at noterne betyder bedre indlæg fra nuværende og kommende byrådsmedlemmer – I demokratiets tjeneste…..

Svend-Erik vil dog fortsat gøre brug af papir i nødvendigt omfang uanset en lidt sværere tilgang til at være med i demokratiets tjeneste!