Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Privatisering af Birkehøj Plejecenter
venter nu forude….

  - af Svend-Erik Hermansen, medlem af Ældreudvalget
Tryk Her for at støtte gruppen

Så har det borgerlige flertal besluttet et forslag: ”Konkurrenceudsættelse af ydelser inden for ældreområdet”, og det betyder som bekendt PRIVATISERING!

Hvorfor er det så, at de borgerlige er så forhippede på at privatisere det kommende plejecenter, Birkehøj?

Det er helt klart et indspark i den ideologiske kamp mellem Socialdemokraterne og de borgerlige, hvor VI mener, at velfærdsydelser, som betjener ældre medborgere på et plejecenter altid  kan og skal være en kommunal opgave.

Ingen skal nemlig kunne tjene penge på at give service på dette område.

Det er foreløbig anslået, at en privatisering af dette plejecenter vil kunne give besparelser på 3.1 mill. Kr. – og hvor er det så lige man kan spare?

Det er næsten alene ved at skære ned på antallet af medarbejdere, hvilket vil kunne betyde mindst 10 medarbejdere mindre end ved en kommunal drift (!)

I forbindelse med sagens behandling vil det vise sig om borgmesteren også går efter at gennemføre forsøg med at få lavet et udbud til et firma uden overenskomst, der kan betyde aftaler med de gule og billigere foreninger, hvor nogle medarbejdere tror, de er medlem af en fagforening….

Resultatet er dårligere aflønninger for at der kan blive plads til fortjeneste for de nye private arbejdsgivere i firmaet og et dårligere arbejdsmiljø for de få værende medarbejdere.

De aktuelle erfaringer med private firmaer her i kommunen på ældreområdet skulle ellers give alle 21 byrådsmedlemmer en god baggrund for at holde sig til kommunal drift af plejecenteret.

Vi har oplevet en virksomhed, der skrev regninger ud for betjening af døde medborgere - og vi har oplevet, at 70 ældre troede, at de hver dag fik privat betjening, hvor man umiddelbart før påsken 2012 i et privat firma blot lagde nøglerne og overlod opgaverne fra den ene time til den anden til kommunen, som på formidabel vis lynhurtigt gik i gang med at løse det private firmas opgaver på ældreområdet.

Drift af et plejecenter er en kommunal opgave såvel politisk som ikke mindst driftsmæssigt og dermed i opgaveudførelsen.

Spørgsmålet om hvordan Høje-Taastrup Kommune i givet fald vil kunne sikre god velfærd og god kvalitet og service til 60 ældre medborgere, hvoraf mindst halvdelen er demente efter de borgerliges beslutning om overflytning af demente fra Kløverhuset til Birkehøj, står fortsat hen i det uvisse.

Find den foreløbige historie om alle andre problematikker omkring Birkehøj Plejecenter via www.svend-erik.nu/444.html 

Debatten og historien fortsætter også på den særlige gruppe på Facebook:

Skal PRIVATE overtage driften af Birkehøj Plejecenter – NEJ TAK!


Et senere indlæg vil især beskæftige sig med kravene til indholdet i et kommende udbud som besluttet af partierne Venstre, Radikale, Dansk Folkeparti og Konservative – find deres baggrundsforslag på www.svend-erik.nu/448.html , hvor indholdet af PF 9-20 og spørgsmål/ svar nr. 12 udgør det foreløbige beslutningsgrundlag for de 12 byrødder….!