Socialdemokraternes budgettale 11.oktober 2012 vedr. Budget 2013

Jeg starter med at takke administrationen for den store indsats, der er blevet udført i forbindelse med budget 2013; der skulle svares og beregnes hurtigt og præcist på mangt og meget – tak for det!

Socialdemokratenres budgetforslag betyder, at delforliget fra juni 2012 indgår uændret.

Prioriteringsforslagene udsendt af A, B, C, O, og V i forbindelse med 1. behandlingen af budget 2013 tiltrædes, med undtagelse af udbud på genoptræningsområdet.

Høringssvarene til 2013-budgettet har været mange og meget indgående og af en god kvalitet. Socialdemokraterne har indarbejdet en stor del af bemærkningerne og holdningerne fra disse høringssvar til videre brug det næste år.

Socialdemokraternes indgang til budgetforhandlingerne har som altid været at sørge for god kvalitet for borgere og brugere – og selvfølgelig også at kunne begrænse besparelserne i relation til hårdtprøvede medarbejdere, samt at kunne undgå fyringer.

Vi har været optaget af at udnytte den målrettede finansiering, som fandtes i aftalen mellem Kommunerne og Regeringen. Her har Regeringen direkte tilført kommunerne økonomi til det nære sundhedsområde, samt til flere pædagoger i daginstitutionerne.

En aftale, som kommunens borgerlige borgmester har været med til at underskrive via pladsen i bestyrelsen for Kommunernes Landsforening. Man kunne måske have forventet, at han ville have levet op til aftalen!

Som man kan se af ændringsforslagene, lykkes det desværre ikke at lave et budgetforlig som følge af hans mangel svigt på området.

Socialdemokraterne fastholder de ekstra midler til godt 12 pædagoger til daginstitutionerne. Det er nemlig vigtigt, at vi har velfungerende daginstitutioner, hvor der er omsorg og tid til børn så de kan udvikles i dagligdagen her.

Vi mener også, at det var vigtigt, at vi kunne opprioritere sundhedsområdet, hvor vi med pengene fra aftalen med Regeringen kunne styrke indsatsen, i forhold til ældre, samt til borgere med kroniske lidelser. Det ville betyde en forbedret livskvalitet samt nok også en økonomisk gevinst for kommunen.

Vi mener slet ikke, at det er fornuftigt at kræve af Jobcenteret, at man nu igen skal spare, da vi kan se, at der bliver færre og færre medarbejdere samtidig med at der bliver flere og flere arbejdsløse. De borgerliges besparelse her vil betyde, at Jobcenteret ikke kan levere den samme kvalitet som hidtil.

Sagen er, at vi meget klart har fået at vide, at besparelserne betyder længere sagsbehandlingstid og lavere aktiveringsgrad.

Det medfører stigning i forsørgelsesudgifterne uden at I har budgetteret med dette - er det mon det, I kalder rettidig omhu?

Kommunen bliver nødt til at få kontant styr på det specialiserede socialområde. Der er fortsat ikke styr på området.

Det er indlysende, at Besparelserne har konsekvenser til ældre – og børneområdet, som nu for 3.år i træk mister penge!

Socialdemokraterne tager Borgmesterens undskyldning til efterretning, og selvfølge er det fornuftigt at vi invester i en tribune, så vores fodbold kvinder kan forsætte med at spille i den bedste række.

Samtidig er vi også glade for at Borgmesteren har ændret mening, når vi taler om kunstgræsbaner, sidste gang vi drøftede kunstgræsbaner, var der på baggrund af et forslag fra S, SF, og Søren D. Sørensen fra Venstre, om etableringen af kunstgræsbanen på Nyhøj, og her var Borgmesteren ikke specielt positiv, der kan selvfølgelig også have noget at gøre med hvilke partier der stillede forslaget. 

Jeg skal understrege, at Socialdemokraterne i det kommende år ved enhver lejlighed altid vil gå aktivt og målrettet efter gode resultater for borgere, brugere, erhvervsliv og medarbejdere uanset hvad et flertal får vedtaget her i aften!

Med de ord oversender jeg Socialdemokraterne budgetforslag til videre behandling.