Seneste Nyt fra Svend-Erik Hermansen

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /
               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                Stort fremmøde til møde om kamp - og muskelhunde..
- 90 muskelhunde i Tåstrup - 53 muskelhunde i Hedehusene

Informationsmødet om kamphunde arrangeret af Boligsocialt Udvalg i Høje-Taastrup Kommune på Rådhuset havde flere end 125 deltagere. Ud fra spørgsmål og synspunkter var det tydeligt, at der var meget forskellige baggrunde blandt de fremmødte: Mange mennesker fra ejer - andels - lejer - og ejerforeninger, som udtrykte klar bekymring overfor muskel - og kamphunde og så en del især unge mennesker, som i klare vendinger fortalte om deres dejlige store hunde, som de samtidig havde godt styr på. Dertil kommer en del borgere, som kom med forskellige oplevelser, hvor især frygten var tydelig.

Dansk Kennel Klub (DKK) startede med at fortælle om de svenske erfaringer, hvor man tilbage i 1998 fik mange henvendelser om kampe med deltagelse af kamphunde - og som adfærdskonsulent, Lotte Christensen fra DKK udtrykte det: det ville også komme til Danmark! Det er et stigende problem med hunde med stor muskelmasse, kort lunte og høj smertetærskel overalt i Danmark lige nu.
Vibeke Knudsen fra DKK fortalte om Pit Bull- og Tosaracerne, som er ulovlige i Danmark, men desværre vanskelige altid at kunne identificere.

Palle Blak Pedersen fra Lokalpolitiet i Tåstrup gav eksempler på ansvarlige hundeejere, som holdt deres hund i snor og ikke mindst på uansvarlige, som lod kamphunde gå frit. Ved anmeldelse om bid fra kamphunde gik politiet normalt på besøg hos hundeejeren med påbud om snor og / eller mundkurv.

Lissy Holtegaard fra Langebjergparken i Humlebæk gav gode og anvendelige eksempler på, hvordan man i en større boligforening havde taget magten over kamphundene da det blev for groft med for mange hunde, der ikke var styr på.

Debatten indeholdt mange spørgsmål ud fra konkrete eksempler og ikke mindst synspunkter med holdninger for og imod kamp - og muskelhunde.
Panelet svarede ud fra de forskellige forudsætninger og aftenens mødeleder, Svend-Erik Hermansen, opfordrede til, at man i den enkelte boligforening tog fat med beslutninger, hvis man fandt at der var problemer. Det er nemlig i det lokale boligområde, man skal være med til at fastsætte gode rammer for tilværelsen - og her er vedtægter og husorden gode værktøjer selvom det kan synes lidt langsommeligt og
besværligt.

Aftenen sluttede med stor tak til inspirerende oplæg og ikke mindst med tak for de mange gode erfaringer som mødets deltagere gav hinanden i debatten.

venlig hilsen
Svend-Erik Hermansen.


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk