I demokratiets tjeneste…..?

 

Demokrati er mange forskellige indgange til, at man har et samfund, hvor alle mennesker har mulighed for indflydelse på stort og småt i tilværelsen.

I Høje-Taastrup kommune er beslutningstagerne – valgt af en større del af borgerne ved kommunevalget i november 2009 – i gang med en markant omlægning af tilgangen til at kunne følge med i, hvad de 21 byrødder lige nu beskæftiger sig med.

Omlægningen betyder også, at det for nogle grupper bliver endog meget svært - om ikke umuligt – at være med som beslutningstager i byrådet fremover.

 

Hele emnet kan ses beskrevet på kommunens hjemmeside – www.htk.dk under dagsordener – og findes her som sag 1 til Økonomiudvalget (Indførelse af elektronisk E-dagsorden).

 

Når denne sag vedtages på tirsdag den 23.oktober 2012 vil der være sat punktum for en tid, hvor byrådsmedlemmer, borgere, erhvervsliv, foreningsmedlemmer, skoleelever og ældre m.fl. havde adgang til at læse såvel sagsfremstillinger som forslag til beslutninger på papir.

Det er ikke en udvikling, som jeg er tilhænger af, men et klart og markant flertal vil vedtage sagen.

Således er demokratiet jo også – selvom ikke mange valgprogrammer forud for novembervalget i 2009 nævnte noget om dette emne….

 

Beslutningen betyder kort sagt, at byrådsmedlemmer alene via IPad 3 får adgang til dagsordener og materialer i øvrigt til forberedelse og møder, hvor beslutninger skal tages.

Samtidig vil kun borgere med adgang til egen e-mail kunne abonnere på byrådsdagsordenerne.

Heller ikke på bibliotekerne og i Borgerservice vil borgerne kunne læse dagsordener på papir, men det loves dog, at medarbejdere her vil kunne hjælpe med at søge det ønskede materiale elektronisk…..

Trykkeriet på Bygaden 2 lukkes på den baggrund.

 

Det er i orden lovgivningsmæssigt, idet Folketinget tilbage i 2010 vedtog en lov, der muliggjorde et stort NEJ til papirdagsordener……

 

Det vil betyde store vanskeligheder for mennesker uden adgang til – eller uden kendskab til - brug af IT; dermed udelukkes grupper af borgere i dette land og i denne kommune fra at kunne deltage aktivt i demokratiets tjeneste – og det er vel egentlig ikke den vej, vi skal….lyder det i det mindste i festtalerne!

 

Men trøst jer: Af sagsfremstillingen til denne sag lyder det fra Administrationen at ”Løsningen har en moderne og fleksibel brugergrænseflade, som brugerne let kan blive fortrolig med. Løsningen giver endvidere byrådsmedlemmerne mulighed for at tilføje noter til materialet digitalt.”

Så må vi jo håbe, at noterne betyder bedre indlæg fra nuværende og kommende byrådsmedlemmer – I demokratiets tjeneste…..

 

Svend-Erik vil dog fortsat gøre brug af papir i stort omfang uanset en lidt sværere tilgang til at være med i demokratiets tjeneste!