1,3 km støjskærm langs Holbækmotorvejen er færdig

Boligområderne ved Holbækmotorvejen får nu forhåbentlig mere støjmæssig fred!
Men der mangler meget endnu i Høje-Taastrup kommune, som jo har såvel motorveje som jernbaner omkring sig næsten uanset hvor man bor i denne kommune.
 
Aktuelt er vi i gang med at lave en støjhandlingsplan, men det nåede desværre ikke at blive færdig til brug allerede i forbindelse med Budget 2013-arbejdet.
 Se også svar 34 under budgetmaterialet 

En ny cirka fire meter høj og 1,3 km. lang støjskærm langs Holbækmotorvejen, der hvor den krydser Roskildevej i Taastrup, er nu færdigbygget.
Støjskærmen er sat op for at begrænse støjen for det ellers stærkt støjbelastede boligområde tæt op til motorvejen lige nord og syd for krydsningen af Roskildevej.

Den nye støjskærm består af en betonsokkel og en aluminiumsskærm, som mod motorvejen er beklædt med vertikale træplanker. Når trafikanterne kører forbi, vil de derfor opleve skærmen som en træskærm.

Projektleder i Vejdirektoratet, Pernille Svane fortæller, at anlægsarbejderne med støjskærmen, som begyndte i april 2012 er forløbet planmæssigt, og dermed kunne afsluttes i september 2012.

Der har i anlægsperioden været hastighedsnedsættelse til 70 km/t. Nedsættelsen er nu ophævet, og trafikken på Holbækmotorvejen kan igen køre med 110 km/t