Høringsfasen er uhyre vigtig også denne gang!
 
- af Svend-Erik Hermansen, socialdemokratisk medlem af Økonomiudvalget
 
Nu er høringsfasen gået i gang med især mange forslag fra Socialdemokraterne, der gerne vil være med til at sætte dagsordenen for den kommunale servivce i 2013.
Vi har forslag om at fastholde Finanslovens krav om flere pædagoger i daginstitutionerne, forslag om genskabelse af biblioteksbetjening i Fløng, forslag om effektiviseringsbidrag uden serviceforringelser, forslag om salg af Parkskolen til boligformål m.v., klimainitiativer med etablering af nyt forsinkelsessbassin ved CITY 2, budget til nyt byrum i Hedehusene, forslag om styrkelse af læsepolitikken og specialundervisningen (ordblinde-debatten) og initiativer for at dække pasningsbehov som følge af den nye lukkelov. 
Dertil kommer forslag om bedre omsorgstandpleje for ældre m.fl. og adgang til mere vedligeholdende geoptræning for ældre.
Når man ser på de borgerliges forslag om større udbud af kommunale opgaver, bliver man meget betænkelig; her optræder vedligeholdelse af kommunens grønne arealer og ikke mindst udlicitering af driftens af det kommende Birkehøj Plejecenter, hvor man har været så smart (!), at sparebeløbet på 3.1. mill. kr. ikke fremgår af høringsmaterialet - troværdighede har ikke gode vilkår her!
 
Kig høringsmaterialet fra alle parter grundigt igennem og kom med dine beærkninger som bruger, borger, foreningsmedlem, medarbejdervalgt eller ud fra den vinkel, du nu kan finde på en kommentar.
Sidste frist for høringssvar, som alle læses igennem af alle byrådsmedlemmer efterfølgende, er den 26.september kl. 1200.
 
Mange af problemstillingerne - som Birkehøj f.eks. - er tidligere behandlet på www.svend-erik.nu og supplerende budgetmateriale for budgetforslag 2013 findens fortsat på disse sider.