Det er ikke nok at få flere nedskæringsforslag omkring linje 116!

 

Sommeren har bragt megen debat om nedskæringerne på linje 116 - og nu er der så igen endnu flere nedskæringsforslag at finde i det foreløbige budgetmateriale, som de 21 byrødder har modtaget: Blokbeskrivelse 3-02 - findes på www.svend-erik.nu/448.html

 

For at skabe et bedre overblik for muligheder, behov, udgifter og indtjeningsmuligheder, har jeg bedt om svar på en del spørgsmål, som primært tager udgangspunkt i bedre betjening af borgerne, der bruger - og kunne bruge - linje 116.

 

Supplerende spørgsmål til budget 2013 (august 2012) – i forlængelse af BLOK 3-02: Kollektiv trafik 22.maj 2012

 

Da det efterhånden står noget uklart hvilke primære behov, der egentlig er for betjening af borgerne primært ved hjælp af linje 116, følger dette spørgsmål i forbindelse med budgetovervejelserne for 2013.

Det drejer sig om betjeningen af Hedehusene incl. stationen, Reerslev, Marbjerg, Soderup, Fløng, Sengeløse og Vridsløsemagle (Kragehave, Høje-Taastrup Station og City 2) samt relevante skoler.

 

Spørgsmålet tager udgangspunkt i det modsatte af den sædvanlige nedskæringssituation, som har hersket de senere år på området primært med linje 116.

 

I vurderingen af dækningsmulighederne for relevante behov skal i det mindste indgå følgende scenarier:

 

servicering generelt ud fra borgernes behov bosat de her nævnte steder

forslag til idèel betjening morgen, dag og aften

skolebørnene

arbejdspladsbetjening

bedre betjening, der skaber flere brugere

 

En samling af disse oplysninger vil kunne give et betydeligt bedre overblik køreplanmæssigt og økonomisk end det er tilfældet i dag, hvor en del kontinuerlige besparelsestiltag er indarbejdet nærmest flere gange årligt de senere år.

 

Samtidig vil der for alle parter være et klart økonomisk overblik over hvad det vil koste at bringe busbetjeningen på fode igen, når der er mulighed for dette enten ved en ændret prioritering og / eller ved tilførsel af flere midler til området.

 

Svend-Erik Hermansen

Socialdemokraterne