Seneste Nyt fra Svend-Erik Hermansen

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /
               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                Trafikale problemer omkring CITY 2 i Taastrup

 - af Svend-Erik Hermansen
Efter endnu flere trafikale problemer omkring City 2 de seneste måneder har flere byrådspolitikere været enige om at stille spørgsmål, der forhåbentlig kan få sagen om til – og frakørsel samt parkeringen generelt i området på dagsordenen på ny:

Trafikale problemer omkring CITY 2 i Taastrup

City 2 : Til – og frakørselsforhold m.v. – januar 2009
Spørgere: Søren D. Sørensen og Svend-Erik Hermansen
1. Jule - og udsalgstrafikken 08/09 gav store problemer, da langt fra alle respekterer indkørsel-forbudt-skiltene ved hhv. blå og rød indgang.
Er der aktuelle opgørelser over indkørsler ad anden vej end forudsat i den periode - fra politiet, City 2 og Høje-Taastrup kommune?

2. Såkaldt Rød kode i City 2 onsdag den 7.januar 09 (brand?) gav store problemer på P-pladserne.
Her ønskes en aktuel redegørelse fra brandinspektøren og politiet incl. en redegørelse om zoneopdelingen i sin tid af parkeringsarealerne er godkendt ud fra brandlovgivningen.

3. Den finansielle krise vil kunne indebære, at det planlagte frigjorte nuværende vejareal på 60.000 m2 omkring City 2 ikke kan sælges foreløbig; hvilken indflydelse får dette på den aktuelle planlægning?

4. Der sker fortsat alvorlige trafikuheld såvel på Skåne som Blekinge Boulevard. Der ønskes en aktuel redegørelse herom.

5. Er det vurderingen, at beslutning på baggrund af de kommunale forudsætninger i byrådsbeslutningen af 20.februar 2007 er gennemført fuldt ud?

Det skal understreges, at spørgsmålene tager udgangspunkt i byrådets beslutning om omlægning af vejene omkring City 2 den 20.februar 2007 og et læserindlæg fra formanden for Teknisk Udvalg i Lokalavisen fra den 23.januar 2008 samt notat af 11.juni 2008 fra BYC om ”Forståelse og rækkevidden af indholdet i brev af 13.juni 2007 fra City 2 angående tilkørsler”.
Dertil kommer selvfølgelig de mange fortsatte henvendelser fra brugere af City 2 og beboerne især i Torstorp.

Vi afventer nu svar på disse spørgsmål før der tages stilling til yderligere initiativer – denne side vil være opdateret som svarene indløber –

Senest opdateret 12.januar 2009
Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk