Modersmålsundervisning igen – absolut NEJ TAK!

 

af Svend-Erik Hermansen

 

Den radikale formand for Borger – og Erhvervsudvalget fremsatte i juni i Lokalavisen forslaget om at genindføre modersmålsundervisning som et led i konkretiseringen af den integrationspolitik, som et enigt byråd vedtog tilbage i maj måned.

 

Modersmålsundervisning påtvunget store befolkningsgrupper i Høje-Taastrup Kommune vil modvirke den helt nødvendige integration og vil selvfølgelig også gå imod stimuleringen i dansk i familierne, ligesom risikoen for yderligere dannelse af parallelsamfund bliver større.

Jeg vil egentlig gerne tilbage til den første integrationspolitik, som byrådet tilbage i 1999 vedtog, hvor det klart fremgik, at alle flygtninge og indvandrere skulle kunne tale og forstå dansk, være selvhjulpne og selvforsørgende og kunne indgå i samfundslivet på lige fod med den øvrige befolkning.

Så kort kan det faktisk fortsat siges, når vi taler integration!  

 

Modersmålsundervisning har igennem årene givet anledning til mange debatter og brugen af skældsord fra tilhængerne har regnet ned over bl.a. skribenten her fra især Danmarks Lærerforening gennem bladet Folkeskolen: Kynisk stemmefiskeri, Uanstændig uvidenhed og flere ukvemsord i samme boldgade.

Find mere om dette i Folkeskolen via bl.a. www.folkeskolen.dk/6749 og 6781 samt 6808, 6858, 6893 og 12679.

Sammenfattende opfatter jeg nu også lærerforeningens udmeldinger på området som et ønske om beskæftigelse til evig tid….!

 

Kort og godt er min holdning til modersmålsundervisning: Tilbud om modersmålsundervisning skal alene omfatte den oprindelige målgruppe, som er børn og unge af indvandrere, der er født i udlandet og som følge heraf har et andet modersmål end dansk.

Børn og unge, der er født og opvokset i Danmark kan alene have dansk som modersmål.

Dansk må og kan ikke være andetsprog for børn og unge, der vokser op i Danmark og som skal leve deres tilværelse her.

Det vil være bedst om det radikale forslag får en tidlig, klar og utvetydig afvisning af byrådet i Høje-Taastrup.

 

Den nye integrationspolitik skal medføre større fokus på det stærke fællesskab, som Danmark er bygget op omkring, og her vil ressourcerne hos indvandrere og efterkommere kunne indgå i betydeligt større omfang end det er tilfældet i dag.

Alle borgere må og skal tage ansvar for eget liv ved at bruge sine kompetencer, ved at uddanne sig, ved at forsørge sig selv og ved at overholde landets love samt behandle andre med respekt.

I Danmark er modersmålet i øvrigt dansk!