Privatisering af Birkehøj Plejecenter venter forude….?

 

af Svend-Erik Hermansen, medlem af Ældreudvalget

 

Så har det borgerlige flertal nedtromlet forslaget fra Socialdemokraterne om at undlade privatisering – det hedder godt nok ”Konkurrenceudsættelse af ydelser inden for ældreområdet”, men resultatet bliver det samme: PRIVATISERING!

 

Hvorfor er det så, at de borgerlige er så forhippede på at privatisere det kommende plejecenter, Birkehøj?

Det er helt klart et indspark i den ideologiske kamp mellem socialdemokraterne og de borgerlige, hvor VI mener, at velfærdsydelser, som betjener ældre medborgere på et plejecenter altid  kan og skal være en kommunal opgave.

Ingen skal nemlig kunne tjene penge på at give service på dette område.

Det er foreløbig anslået, at en privatisering af dette plejecenter vil kunne give besparelser på ca. 4 mill. Kr. – og hvor er det så lige man kan spare?

Det er næsten alene ved at skære ned på antallet af medarbejdere, hvilket vil kunne betyde mindst 15 medarbejdere mindre end ved en kommunal drift (!)

 

I forbindelse med sagens behandling er det tydeligt, at borgmesteren går efter at overholde loven om virksomhedsoverdragelse, hvorefter man kan gennemføre et forsøg med at få lavet aftaler med de gule og billigere foreninger, hvor nogle medarbejdere tror de er medlem af en fagforening….

Resultatet er dårligere aflønninger for at der kan blive plads til fortjeneste for de nye private arbejdsgivere i firmaet og et dårligere arbejdsmiljø for de tilbageværende medarbejdere.

 

De aktuelle erfaringer med private firmaer på ældreområdet skulle ellers give alle 21 byrådsmedlemmer en god baggrund for at holde sig til kommunal drift af plejecenteret.

Vi har oplevet en virksomhed, der skrev regninger ud for betjening af døde medborgere og vi har oplevet, at 70 ældre troede, at de hver dag fik privat betjening, hvor man umiddelbart før påske i et privat firma blot lagde nøglerne og overlod opgaverne fra den ene time til den anden til kommunen, som på formidabel vis lynhurtigt gik i gang med at løse det private firmas opgaver på ældreområdet.

 

Drift af et plejecenter er en kommunal opgave såvel politisk som ikke mindst driftsmæssigt og i opgaveudførelsen.

Spørgsmålet om hvordan Høje-Taastrup Kommune i givet fald vil kunne sikre god velfærd og god kvalitet og service til 63 ældre medborgere, hvoraf mange er demente efter de borgerliges beslutning om overflytning af mange demente fra Kløverhuset til Birkehøj, står fortsat hen i det uvisse.

 

Find den foreløbige historie om alle andre problematikker omkring Birkehøj Plejecenter via www.svend-erik.nu/444.html 

 

Debatten og historien fortsætter også på den særlige gruppe på Facebook:

Skal PRIVATE overtage driften af Birkehøj Plejecenter – NEJ TAK!