Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


 Fra Rønnevangsskole til Birkehøj Plejecenter. 
– Nu nedrivning og nyt Plejecenter

Læs hele sagen om skolestrukturreformen til ombygning af Rønnevangsskolen TRYK HER
Følg med i SENESTE NYT om Birkehøj Plejecenter, nedrivning og eventuel privatisering TRYK HER
Eller bliv ven på FaceBook-gruppen "Skal Private overtage driften af Birkehøj Plejecenter - NEJ TAK"


Dokument i skolestrukturrefomen

Økonomiudvalget 24-08-2010 (Sag 11)
Sagen blev udsat til ekstraordinært møde inden Byrådet.

Økonomiudvalget 31-08-2010 (ekstraordinært møde sag 1)

Lars Prier og Conny Krogh deltog ikke p.g.a. inhabilitet.

B, C og V anbefaler at

1. Område Øst

Parkskolen nedlægges. Parkskolen og Grønhøjskolen sammenlægges på Grønhøjskolens arealer. Der foretages om- og udbygninger med henblik på at skabe plads til den nye, større skoles elever.
Parkskolens arealer anvendes til kultur- og uddannelseshus samt til nogle administrative funktioner. Kulturelle institutioner, Linie 10 og Ungdomsskolen placeres sammen i kultur- og uddannelseshuset.

Impulsen bliver i de eksisterende lokaler samt i Musikskolens nuværende lokaler.

Højgården flyttes til nye lokaliteter, således at der etableres et samlet skole- og fritidstilbud for Højgårdens børn. Det arbejdes videre på at undersøge, om det samlede tilbud skal placeres på den nye Grønhøjskole eller på Parkskolen.

Der arbejdes videre på at samle kommunens gruppeordninger for elever med udviklingsforstyrrelser (ADHD og autisme) i et samlet ledelsesmæssigt og fagligt miljø.

Der arbejdes videre med en skolelukning mere i område øst. Forudsætningen for denne model er, at den pågældende skole efterfølgende kan ombygges og anvendes til plejecenter. Skolestrukturudvalget vil efter hurtig inddragelse af de berørte skolers bestyrelser og ledelser indstille til Byrådet inden udgangen af september 2010.


2. Område Vest
Hedehusene Skole bevares.

Der arbejdes ikke videre med, at overbygningselever fra Hedehusene Skole flyttes til Charlotteskolen.

Der arbejdes ikke videre med, at overbygningselever fra Sengeløse Skole flyttes til Fløng Skole.
Det besluttes principielt at bygge en ny skole i Hedehusene i forbindelse med udbygningen af Gammelsøområdet. I den forbindelse tages den samlede skolestruktur i vest op til revision med fokus på at skabe større enheder.

3. Område Midt
Gadehaveskolen bliver profilskole med én eller flere profillinier. Profilskolen etableres som et pilotprojekt, der evalueres med henblik på at vurdere muligheden for, at andre skoler i Høje-Taastrup Kommune efterfølgende overgår til profilskoler. 
Der igangsættes en proces i samarbejde med skolen med henblik på den konkrete udformning af profilskolen og evaluering af projektet. 


4. Øvrigt
Der arbejdes videre med princippet om at etablere en samlet placering af kommunens modtageklasser.

Når en ny skolestruktur er besluttet, arbejdes videre med en revurdering af kommunens daginstitutionsområder og klubstruktur. 

Der arbejdes ikke videre med muligheden for en ’landsbyordning’ i Reerslev. 

A stemmer imod ud fra det foreliggende grundlag, herunder usikkerheden ved at inddrage Rønnevangsskolen i sidste øjeblik.

Byrådet 31-08-2010

B, C, F, O og V stemte for og imod stemte A.
Indstillingen blev hermed godkendt.