Rønnevangsskolen skal rives ned!

 

På et ekstraordinært møde mandag besluttede et enigt Byråd, at der skal bygges en helt ny bygning til kommunens nye plejecenter (BIRKEHØJ) – pga. PCB og skimmelsvamp skal den tidligere Rønnevangsskole rives ned.

 

Undersøgelser i forbindelse med planerne om ombygning af den tidligere Rønnevangsskole til plejecenter har vist, at der er skimmelsvamp og PCB i den tidligere skolebygning.

 

I april besluttede den særlige styregruppe for plejecenterbyggeriet at anbefale Byrådet at rive bygningerne ned og bygge nyt. Det skete på baggrund af en analyse, som viste, at den totaløkonomisk bedste løsning vil være at nedrive den eksisterende skole og bygge et nyt plejecenter.

Siden april har administrationen sammen med bl.a. rådgivere og Seniorrådet udarbejdet forslag til nyt plejecenter på grunden. Styregruppen har behandlet det nye forslag med tilhørende økonomi - find meget mere om dette på www.svend-erik.nu/437.html

 

Byrådet har nu godkendt styregruppens anbefaling. Dermed er vejen banet for, at der kan opføres helt nye bygninger til det nye plejecenter.

 

”Vi har valgt den løsning, som vi samlet set vurderer, er den bedste for det nye plejecenter og de brugere og pårørende, der skal bruge huset”, siger medlem af Ældreudvalget, Svend-Erik Hermansen, som også lægger vægt på, at en nybygningsløsning giver sikkerhed for et godt og forsvarligt indeklima.

Desværre fulgte SF og de Konservative ikke Socialdemokraternes forslag om at bygge yderligere 4 boliger, men det er ikke det værste!

Det viser sig nemlig efterfølgende – efter byrådsbeslutningen -  at de Konservative vil overlade driften af Birkehøj Plejecenter til private, som skal tjene penge på denne ”forretning……..”

 

Sansehave og tagterrasser

Birkehøj Plejecenter bliver bygget i tre etager og vil rumme 57 to-rums boliger og tre boliger til ægtepar. Hovedparten af boligerne i stueetagen får adgang til et afskærmet gårdrum, hvor der etableres en sansehave, mens boligerne på 1. og 2. sal får adgang til store, attraktive tagterrasser.

 

Svend-Erik Hermansen er også tilfreds med, at der nu er fundet en bygningsmæssig hensigtsmæssig løsning:

 

”Vi har revurderet projektet og haft travlt med at finde en ny model for det nye plejecenter, og nu kan vi heldigvis komme i gang med at bygge”.

”Ikke mindst det faktum, at Birkehøj nu kun skal betale 15 mill. Kr. for den tomme grund er et meget væsentligt skridt i den rigtige retning efter borgmesterens salg af Rønnevangsskolen tidligere for ikke mindre end 52 mill. Kr.!”

 

Kommunen forventer at gå i gang med nedrivningen i juni 2012, således at det nye plejecenter kan stå klar til indflytning i 2. kvartal af 2014