Så kommer der gang i byggeriet af Birkehøj Plejecenter!

  - og de økonomiske forudsætninger kommer nu på plads – omsider…

 

af Svend-Erik Hermansen, Socialdemokraterne

 

Styregruppen for Plejecenter Birkehøj godkendte onsdag det videre arbejde med at få Rønnevangsskolen fjernest fra jordens overflade hurtigst muligt som følge af PCB – og skimmelsvampforureningerne, som bevirker, at bygningerne ikke kan anvendes.

Find mere om dette på www.svend-erik.nu/422.html.

 

Beslutningerne om nedrivning vedtages formelt på ekstraordinære møder i Økonomiudvalget og i Byrådet i den kommende uge.

 

Efter nedrivningen kan man komme hurtigt i gang med byggeriet af det nye plejecenter med plads til 57 borgere samt 3 ægtefæller i de i alt 60 boliger.

Vi foreslog som tidligere, at der skulle være 64 boliger, da man ved tvangsflytningen af 19 demente borgere fra Kløverhuset får mindre plads end planlagt ud fra tallene fra ventelisten på hele ældreområdet, men det var der ikke forståelse for hos SF og Konservative - desværre.

Læs mere om denne problematik på www.svend-erik.nu/387.html.

 

Med nedrivningen er der skabt bedre muligheder for en god indretning af det nye plejecenter i 3 etager, og de fleste af brugerønskerne og ønskerne fra medarbejdere og ledelse kunne opfyldes. Dertil kommer, at Seniorrådets kommentarer også kunne opfyldes i et vist omfang, men der er desværre ikke mulighed for at lave en egentlig restaurant på Birkehøj.

Der er i øvrigt en del problemer på alle plejecentre med sådanne funktioner og Ældreudvalget vil på den baggrund være nødt til at behandle sager, der kan risikere at blive oplevet som indskrænkninger som følge af manglende behov og dermed dårlig økonomi.

Birkehøj vil dog få en cafè med plads til ikke mindre end 102 pladser, ligesom der bygges køkkener og spisestuer på etagerne.

Se det foreløbige udkast til Plejecenter Birkehøj Tryk Her.

 

Økonomien har igennem længere tid været et klart stridspunkt, hvor især borgmesteren ud fra skolestrukturaftalen med et flertal af byrådspartierne har ”solgt” Rønnevangsskolen til brug til plejecenter og på den baggrund fået optaget et lån på ikke mindre end 52 mill. kr til brug for opfyldelsen af denne aftale.

Socialdemokraterne har længe fremhævet, at disse dispositioner slet ikke hang sammen – og nu er vi så fremme ved et mere realistisk udgangspunkt eftersom der alene skal betales 15.mill. kr. for den ryddede grund til brug for Plejecenter Birkehøj.

Læs mere om denne problematik på www.svend-erik.nu/412.html.

 

Det er rart at kunne konstatere, at der nu kommer gang i byggeriet af et tiltrængt plejecenter i Høje-Taastrup kommune på et fornuftigt økonomisk grundlag.

Det er samtidig ærgerligt at konstatere, hvordan flertallet i denne sag igennem en meget stor del af forløbet har skaltet og valtet med pengene til stor gene og utryghed for den kommende beboere på det nye plejecenter.

Socialdemokraterne vil uagtet den seneste positive udvikling følge byggeriet tæt – Velkommen til Birkehøj Plejecenter!