Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Et andet syn på Ildtornevej i Fløng
Skandaløst vejsyn 
Af Leif Bentsen
Seniorrådets repræsentant i Trafiksikkerhedsudvalget

Fløng: Den årlige vejbesigtigelse har været forbi i Fløng. Delegationen bestod af ca. 20 mennesker sammensat af et pænt antal politikere og repræsentanter fra Teknisk Forvaltning. Den lokale sag var her at gøre livet lidt mere tåleligt for et antal ældre - mange gangbesværede - som er ’stuvet af vejen’ i nogle ældreboliger, som af bl.a. på grund af ringe adgangsforhold og manglende transportmuligheder er meget vanskelige at udleje med tilsvarende manglende lejeindtægter for kommunen.
Ønsket var en sti på 60-70 meter til aflastning af en for gangbesværede meget problematisk omvej. Det blev gjort klart fra starten, at man var forsinkede og absolut ikke havde tid til at besigtige de faktiske forhold, hvilket åbenlyst passede delegationen ganske godt. Den alternative mundtlige redegørelse gik åbenbart ganske hen over hovedet på nogle af beslutningstagerne, hvilket ganske tydeligt fremgår f.eks. af Svend-Erik Hermansens arrogante og uengagerede konklusion af den pågældende besigtigelse på hans hjemmeside. Det er problematisk, at vi er belemret med politikere, som ikke gider sætte sig ind i de sager, som de er valgt til at varetage, måske blot fordi det drejer sig om et fåtal af svage borgere, som har vanskeligt ved at få ørenlyd. 
 
Et andet syn på Ildtornevej i Fløng
Tak til Leif for at læse mine hjemmesider!
Jeg mener, at alle deltagere var engagerede i den problemstilling, vi fik forelagt på stedet - og det er ud fra det, jeg så og hørte, at min konklusion om ikke at foretage ændringer her fremkommer.
Jeg er iøvrigt ikke enig i, at byggeriet fremstår særligt stuvet af vejen, men i stedet ligger det kønt omkring grønne arealer i Fløng.
Sagen afgøres endeligt på  Teknisk Udvalgs møde i juni måned - og beslutningerne herfra kan omgående læses på min hjemmeside på www.svend-erik.nu/429.html!


Vis stort kort