Seneste Nyt fra Svend-Erik Hermansen

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /
               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                Hensyn til mennesker – og ikke alene til økonomi…...


af Svend-Erik Hermansen

I disse måneder, hvor kapitalen virkelig har vist sit sande væsen med enorme tab til følge for almindelige mennesker overalt i verden og dermed også i Danmark, er der fuld gang i beklagelserne og med store krav fra banker og pensionskasser m.fl. om statslig støtte.
Det ser nu ud til, at almindelige menneskers skattemidler i vid udstrækning skal kompensere for, at der ikke må udbetales aktieudbytte i nogle år….
Samtidig oplever vi, at regeringspartierne er i gang med at forringe forholdene for den svageste del af befolkningen – f.eks. forsøger man nu at skabe forringelser for mulige førtidspensionister samtidig med skrappere krav til visse kontanthjælpsmodtagere.
Det seneste træk er, at sygemeldte skal jages endnu mere rundt i manegen – og her skal kommunernes jobcentre være særlig aktive, idet der vil være en statslig strafafgift for ikke at få en sygemeldt i gang efter 8 uger.
Dette forhandles i disse uger på Christiansborg.
Samtidig har de såkaldte vismænd kig på fleksjobs og ledighedsydelse ud fra en påstand om, at de lige nu forringer konkurrenceevnen m.v…..!
Kravene om skattesænkninger for især den rigeste del af befolkningen lyder samtidig højere og højere – det vil skabe mere arbejdskraft er en af meldingerne på trods af lange arbejdstider for de fleste på dagens arbejdsmarked.

Hvorfor er der mon ikke ret mange politikere og meningsdannere, der i stedet kigger på mulighederne for at gøre tilværelsen mere tålelig for det enkelte menneske?
Tror man virkelig på, at fleksjobbere får det bedre med lavere løn, at kontanthjælpsmodtagere gerne vil forblive på kontanthjælp, at sygemeldte helst vil være fri for at arbejde og at nogle ledige ikke gider arbejde og gerne vil nøjes med en forholdsmæssig lav omgang arbejdsløshedsdagpenge?

Det ville måske være noget bedre for alle borgere i Danmark, at politikere og meningsdannere tog udgangspunkt i at hjælpe mennesker videre ud fra det ståsted, den enkelte af den ene eller anden årsag måtte have.
Alle mennesker kan nemlig blive syge, blive invalideret af arbejde, blive fyret og i øvrigt kunne få behov for nogle af de ”forsikringsordninger”, vort velfærdssamfund indtil nu har kunnet være stolte af.

Og hvis man nu mener, at nogle få mennesker kunne finde på at snyde undervejs i tilværelsen, så er det jo bare at sætte ind overfor disse få elementer, som måske ikke endnu har forstået velfærdsstatens forudsætninger om gøre sin pligt og kræve sin ret!
Alle mennesker i Danmark vil nemlig gerne kunne klare sig selv, betale sin skat og dermed også gerne være solidarisk i en forventning om, at samfundet så også er solidarisk den dag, der i givet fald bliver behov for det.

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk