Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Fjernvarme igen på dagsorden...og lidt mere
utilfredshed med situationen fra dele af Fløng!Vis stort kort

Erik Johannesen:

 

Tak for orienteringen om dette skriv til en del borgere i Fløng og til borgmesteren.

 

Det indeholder jo en del angreb og tilkendegivelser, hvor du meget tydeligt går efter en person og et parti, og jeg vil på den baggrund gerne give nogle svar og ikke mindst give nogle holdninger til spørgsmålet om fjernvarme eller ej såvel i Fløng som andre steder i Høje-Taastrup kommune.

 

Uanset politisk tilgang til en given sag, er det altid nødvendigt for ethvert byrådsmedlem at skabe sig et overblik ud fra de politiske holdninger, man er valgt på, og det gælder selvfølgelig også i spørgsmål om fjernvarme og ikke mindst i forhold til den igangværende omstilling i Danmark til en mere bæredygtig anvendelse af ressourcerne.

 

I den aktuelle sag har jeg fortsat behov for at danne mig et overblik over hvor mange eller hvor få, der syntes at muligheder for tilslutning til fjernvarme på et eller andet tidspunkt ville være relevant - og jeg skal understrege, at jeg fortsat efter mere end 30 års byrådsarbejde har behov for at blive klogere på den virkelighed, som vi alle er en del af!

 

Opfattelsen af indlæg i byrådssalen deler jeg ikke; ingen byrådsmedlemmer uanset politisk hårfarve fremkommer med ligegyldige indlæg. Der er altid en holdning og ikke mindst en forberedelse bag ved, og man kan selvfølgelig altid syntes mindre godt om det, der siges, men ligegyldigt bliver det aldrig.

Baggrunden for mit indlæg forleden i byrådssalen kan du finde på min hjemmeside via www.svend-erik.nu/401.html, hvor jeg også skriver "Men en endelig beslutning er naturligvis afhængig af, at der er bred opbakning blandt borgerne i Fløng til projektet."

 

Begrebet "ledig varmt vand" er baseret på overskudsvand fra elproduktionen i Avedøre samt på affaldsforbrænding på Vestforbrænding og ikke mindst på KARA-Noveren i Roskilde, som endda er under udbygning.

Avedøre er under udfasning fra kul til biomasse - og det kan du finde flere oplysninger om viawww.veks.dk.

 

Byrådet i Høje-Taastrup er ikke fraktioneret i spørgsmålet om fjernvarme og har været enige om udbygningen af denne opvarmningsform de seneste 25 år, hvor Taastrup, Høje-Taastrup og nu senest dele af Hedehusene modtager fjernvarme.

 

Dine bemærkninger om kommunevalg og håndvask forstår jeg ikke, men det er nok bedst ikke at få dem uddybet, da dine personlige holdninger til mig som person er inderligt ligegyldige, når vi tænker på de opgaver, som et byråd er sat til at løse.

Hvis der skulle være et enkelt byrådsmedlem eller et politsk parti, man ikke bryder sig lidt eller meget om - så stemmer man bare ikke på dem!

 

Jeg er meget enig i dine bemærkninger om den igangværende omstilling af landets energiformer, hvor vedvarende energi, gasforsyning, fjernvarme, biogas, vindkraft og solanlæg indgår og her bliver det spændende at følge selve udmøntningen af Energiforliget, som nu skal i gang, hvor også spørgsmålet om anvendelse af gas i deciderede fjernvarmeområder også indgår.

 

Afslutningsvis vil jeg også gerne henvise til det indlæg, jeg havde på byrådsmødet forleden om fjernvarme m.v., hvor jeg også fremlagde holdningerne til hvordan alle kunne komme videre med den aktuelle sag, herunder spørgsmålene om frivillig tilslutning og diffentierede takster; spørgsmålene gælder selvfølgelig også andre steder i kommunen - du kan finde mit indlæg på www.svend-erik.nu/424.html.

 

Et overblik vil være godt for også de 21 byrådsmedlemmer!

 

venlig hilsen

 

Svend-Erik Hermansen

Socialdemokraterne i Høje-Taastrup byråd

 

Til representanter fo 636 grundejere i Fløng

 

Et enigt byråd har besluttet igen ,at sætte fjernvarmen i Fløng på dagsordenen, helt uden hensyntagen til, at en meget stor del af lokal befolkningen i et velfungerende naturgasområde i Fløng er modstandere af fjernvarme.

Den enkle virkelighed er , at hvis ikke man kan vride armen om på 600 ejere af naturgasfyr og få dem til at betale ,så hænger projektet ikke økonomisk sammen for fjernvarmeselskabet. Hvorfor skal der regnes på det i en uendelighed, og redegøres , og belyses og alle muligheder skal hele tiden afklares, og alle kommentarer skal vendes igen , så beslutningstagerne ( byrådsmedlemmerne) kan danne sig et overblik. Det er næsten til at få kvalme af al det politiske fims!

 

Læs venligst den socialdemokratiske indlæg ved seneste byrådsmødet (ref Svend – Erik Hermansen) Det oser af ligegyldigheder. Man er i den socialdemokratiske gruppe nærmest overrasket over, citat “ at  det aktuelle projektforslag har fyldt mere end det normalt har i forbindelse med forslag om  fjernvarme andre steder i Høje Taastrup Kommune” citat slut.

Det er næsten ikke til at bære ! Der kunne jo også eksistere den mulighed at lokalpolitikerne har overset noget ! Men det er tilsyneladende ikke en tanke man kan forestille sig i den socialdemokratiske byrådsgruppe !

 

Denne her sag er meget vigtig. Det handler om klima, det handler om privatøkonomi, og det handler ikke mindst om hvordan “borgerne kan trække vejret i et demokrati”.

Derfor er der ikke plads til politisk småfnidder i Høje Taastrup Byråd. Byrådmedlemmerne er i den sidste ende trods alt folkevalgte.

 

Der er i denne sag ikke blevet informeret objektivt ud til borgerne, og det er blevet forsøgt at hastebehandle en fjernvarmesag gennem Byrådet med venstre hånd. Samtidig er der embedsmænd i administrationen ,som er lidt for politik overbevist om fjervarmens helsebringende evner. Det sidste er ikke akceptabelt i vores demokrati. Den politiske beslutning skal ligge i Byrådssalen.

 

I det seneste socialdemokratiske indlæg til byrådet fortæller man heller ikke offentligheden hele historien. Det såkaldte “ledige varme vand” er spildvarme fra den største CO2 udleder på Vestegnen, nemlig det delvis kulbaserede kraftvarmeværk på Avedøre Holme, som leverer hovedparten af fjernvarmen til Høje Taastrup kommune.Man bør bemærkes, at afbrænding af kul udleder 67 % mere CO2 end afbrænding af naturgas. Netop dette meget resourcekrævende forbrug af fossile brændler ( og dermed CO2) på kraftvarmeværkerne er et samfundsproblem af dimensioner. Det er derfor et samlet Folketing netop har vedtaget et nyt energiforlig ,hvor man i 2020 vil få ca. 50 % af elektriciteten i stikkontakterne fra vindenergi.Man tilstræber i en fremtid, at producere mindre CO2 krævende elektricitet på kraftvarmeværkerne og mere grøn El fra havvindmøller. Hele samfundet vil de næste 10 år gennemgå en omfattende energiteknisk omstillingproces. Forliget indebærer også, at naturgasfyr  fremover delvis blive forsynet med biogas produceret med biomasse, som er organisk affald fra landbruget (gylle).Dette punkt i energiforliget er meget vigtigt for os her i Fløng. Vi vil pr. automatik få grønne naturgasfyr helt uden eksta udgifter.

 

Det vil derfor være direkte spild af samfundsresourcer at skrotte velfungerende naturgasfyr. Det kan jeg ikke tro at et byråd vil tage ansvaret for !

 

Hvad vil man gøre i Høje Taastrup Kommune for at koble sig på denne fremtid . Man vil grave fjervarmerør ned !

 

Hvordan kan en fraktion af politikere i Høje Taastrup Byråd ( liste A-liste B og SF) tro at verden omkring os om 10 år ,  skal se ud ligesom idag. Det er ikke givet, at varme skal transporteres rundt med vand i et 280 km langt nedgravet rørsystem på Vestegnen. Det er vel egentlig absurd ,at man i Fløng skal have varmt brugsvand transporteret 30 km fra Avedøre Holme opvarmet delvis ved afbrænding af kul, når man kan opvarme det samme vand 2 meter frra brusekabinen med et naturgasfyr.

 

Der bliver trængsel vel håndvasken ved næste kommunevalg !

 

m.v.h

Erik Johannessen