Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


Fjernvarme i Fløng.


Byrådsmødet besluttede genoptagelse af hele fjernvarmespørgsmålet – også for Fløng og andre steder i Høje-Taastrup Kommune

 

Socialdemokraternes indlæg, Svend-Erik Hermansen - 17.april 2012:

 

Tilbud om billig og miljøvenlig energi til Fløng – det spørgsmål har været til debat de seneste måneder - og er det nu igen i aften her i byrådssalen!

 

Udbygningen af fjernvarmen i Høje-Taastrup Kommune er fortsat i fuld gang, og det var på den baggrund, at et forslag om fjernvarme i Fløng kom i høring tidligere i år.

 

Men noget gik galt med projektforslaget for Fløng - og for Høje Taastrup Fjernvarmes beregninger om, at det privatøkonomisk var en fordel at konvertere til fjernvarme, når man også ser på standardpriserne for de samlede udgifter til anlæg og vedligeholdelse over en årrække.

Forslaget blev kritiseret kraftigt for at være ukorrekt.

 

En bred tilslutning til fjernvarmen i Fløng skulle nemlig gerne kunne give en fordel for både boligejerne og klimaet, og med dette projekt skulle vi sikre adgang til billig fjernvarme for både nuværende og nye brugere. Det var baggrunden for byrådets principgodkendelse af det projekt, som blev sendt i høring i sin tid.

Jeg understregede også i den forbindelse, at en endelig beslutning naturligvis var afhængig af, om der var bred opbakning blandt borgerne i Fløng til projektet. Samtidig lagde jeg vægt på, at ingen skal stilles dårligere ved indførelse af tilslutningspligt.

 

Det er vigtigt at huske på ved vurderingen af forslaget til borgerne i Fløng, at der er masser af ”ledig” varmt vand til rådighed på hele den københavnske vestegn. Der er nemlig tale om overskudsvarme fra bl.a. Avedøreværkerne og fra det nære forbrændingsanlæg i Roskilde:

KARA/Noveren, som oven i købet er under udvidelse.

 

Hvordan kan vi så komme videre med at kunne få et overblik over, om vi kan udnytte det ledige varme vand også i Fløng og andre steder?

 

Først og fremmest skal vi have alle kommentarerne fra den afbrudte høringsperiode på banen igen; dermed kan alle – også beslutningstagerne her - danne sig det nødvendige overblik om indvendingerne, overblik over borgere, der gerne ønsker at få adgang til fjernvarmen samt at få en analyse af årsagerne til, at spørgsmålet om tilslutningspligt tilsyneladende i det aktuelle projektforslag har fyldt mere end det normalt har gjort i forbindelse med forslag om fjernvarme andre steder i Høje-Taastrup Kommune.

Dertil kommer, at også spørgsmålet om frivillig tilslutning - og i den forbindelse differentierede takster i forhold til nugældende takstgrundlag for Høje-Taastrup Fjernvarmes kunder andre stedet i kommunen – også ville være væsentlig at få med i det videre arbejde.

Eller sagt på en anden måde: Hvad koster det ikke at have tilslutningspligt i forbindelse med det aktuelle projektforslag?

 

Socialdemokraterne støtter, at der kommer gang i en afklaring af mulighederne for et tilpasset projektforslag til brug i Fløng og andre steder i kommunen, der til sin tid kan medvirke til at danne et kvalitetsmæssigt fyldestgørende beslutningsgrundlag.

 

Derfor støtter vi også de Radikales forslag om at søge tilvejebragt et nyt og bedre grundlag for det videre arbejde.

I dette videre arbejde vil Socialdemokraterne gerne byde ind med de her fremsatte betragtninger, holdninger og spørgsmål!